Voor je verblijf

Voor je verblijf

Regel vervoer naar het ziekenhuis (en de terugbetaling ervan)

Het is fijn om er niet alleen voor te staan bij praktische zaken, zoals het vervoer naar het ziekenhuis. Velen hebben de puf of de moed niet om er in hun eentje heen te gaan met de eigen wagen, de taxi of het openbaar vervoer. Daarom:

  • Vraag een gezinslid, een familielid, een vriend of vriendin, een kennis of collega om je naar het ziekenhuis te brengen. Wees niet bang om je omgeving met die vraag te ‘belasten’. Je geeft naasten net de kans om iets heel concreets voor jou te doen. Het vermindert hun gevoel van machteloosheid bij jouw ziekte.
  • Heb je niemand in je omgeving die je kan brengen? Geen paniek!
    • Neem contact op met je ziekenfonds of OCMW. Vaak hebben die een betaalbare professionele en/of vrijwilligersvervoersdienst voor mensen die zich moeilijk zelfstandig kunnen verplaatsen. Zoek op ‘niet-dringend ziekenvervoer’.
    • Raadpleeg de lijst met (bijna) alle organisaties voor niet-dringend ziekenvervoer in jouw regio.
  • Of je nu zelf naar het ziekenhuis gaat of je laat voeren: de transportkosten kunnen hoog oplopen bij een kankerbehandeling. Gelukkig komt je verplichte ziekteverzekering tussen bij zogeheten ‘reeksvervoer oncologie’. Het gaat om sessies radiotherapie, chemotherapie of controleafspraken. Openbaar vervoer wordt volledig terugbetaald. Voor verplaatsingen met de wagen of een taxi krijg je een forfaitaire kilometervergoeding.

De terugbetaling regelen doe je zo:

  • Vraag je formulier voor terugbetaling aan bij je ziekenfonds.
  • Laat het formulier invullen in je ziekenhuis. Alle data van je behandelsessies of controleafspraken moeten erop staan.
  • Je bezorgt het ingevulde formulier aan je ziekenfonds met je betaalbewijzen (brandstofrekening, tickets van het openbaar vervoer).

Regel opvang voor je kinderen of jezelf

Moet je zelf in opname?

Voor kinderen is het het fijnst als ze bij familie of vrienden terechtkunnen tijdens jouw ziekenhuisverblijf. Heb je niemand binnen je persoonlijke netwerk die je kinderen kan opvangen? Neem dan contact op met:

  • de sociale dienst van je ziekenfonds
  • je gemeente of het OCMW van je gemeente
  • Kind en Gezin (kindengezin.be | 078 150 100) voor Brussel en Vlaanderen of Office National de l’Enfance (ONE | www.one.be | 02 545 12 11) voor Brussel en Wallonië.

Moet je kind in opname?

Moet je kind in opname? Het beste medicijn is samenzijn. Sommige verenigingen of ziekenhuizen bieden onthaalwoningen aan in de buurt van het ziekenhuis. Je kan er betaalbaar verblijven. Als je een aanvullende verzekering hebt, komt je ziekenfonds in sommige gevallen tussen in de kosten. Vraag de sociale dienst van je ziekenhuis naar de mogelijkheden.

Verzamel de documenten die je nodig hebt

Je ziekenhuis heeft deze administratieve gegevens en documenten van jou nodig:

  • je eID (elektronische identiteitskaart voor wie ouder is dan 12 jaar), de KIDS-ID (elektronische identiteitskaart voor wie jonger is dan 12 jaar) of een isi+-kaart (kaart met rijksregisternummer, voor wie jonger dan 12 jaar is en geen KIDS-ID heeft). Met het rijksregisternummer op die identiteitsbewijzen krijgt je ziekenhuis toegang tot MyCarenet, een beveiligd netwerk om je ziekenfondsgegevens online te raadplegen.
  • de gegevens van je contactpersoon
  • de gegevens van je hospitalisatieverzekering, als je zo’n aanvullende verzekering hebt afgesloten bij een ziekenfonds of privéverzekeraar.
  •  je terugbetalingsformulier ‘reeksvervoer oncologie’. Vergeet niet om ook alle betaalbewijzen voor je vervoerskosten bij te houden.
  • je ‘wilsverklaring inzake euthanasie (bij onomkeerbaar coma)’ als je die hebt. Zo weet het ziekenhuis dat je euthanasie wil als je onomkeerbaar het bewustzijn verliest.

Ook deze medische gegevens breng je mee naar het ziekenhuis:

  • de verwijsbrief van de arts-specialist, huisarts, thuisverpleegkundige of andere zorgverlener
  • je bloedgroepkaart
  • je dieetlijst
  • geneeskundige documenten zoals röntgenfoto’s, allergiekaart, bloedanalyses…
  • het goedkeuringsattest van je ziekenfonds voor de terugbetaling van bepaalde geneesmiddelen
  • de ingevulde vragenlijsten die je bij de planning van je opname kreeg, waaronder je ‘opnameverklaring’
  • de lijst van geneesmiddelen die je thuis neemt, en de thuismedicatie zelf

Vul je opnameverklaring in

Op de opnameverklaring maak je een aantal keuzes die een belangrijke invloed hebben op het uiteindelijke kostenplaatje. Het document is geen bestek, het ziekenhuis kan niet alle kosten vooraf voorspellen. Maar het is wel bindend. Lees de opnameverklaring dus grondig na voor je die ondertekent en bewaar je exemplaar zorgvuldig. Het tweede exemplaar is voor het ziekenhuis.

Moet je zelf in opname?

De opnameverklaring:

  • geeft financiële informatie over de kamer- en ereloonsupplementen, het voorschot en je persoonlijke aandeel in de verblijfskosten.
  • geeft aan welk kamertype je kiest en of je al dan niet zonder supplementen verzorgd wil worden.
    • Bij een eenpersoonskamer zijn een kamersupplement en ereloonsupplement toegelaten.
    • Bij een gemeenschappelijke kamer en tweepersoonskamer mogen geen kamersupplementen en geen ereloonsupplementen worden aangerekend.
  • geeft toelichting en een prijslijst van veelvoorkomende producten en diensten.
  • bevat ook een rubriek ‘Opname kind met begeleidende ouder’.

Moet je kind in opname?

Dan vul je de specifieke rubriek ‘Opname kind met begeleidende ouder’ in. Je kiest tussen deze twee opties:

  • Verzorging tegen verbintenistarief. Het ziekenhuis mag dan geen kamer- en ereloonsupplementen aanrekenen. De opname gebeurt in een tweepersoonskamer of gemeenschappelijke kamer.
  • Verzorging in een eenpersoonskamer. Het ziekenhuis mag dan ereloonsupplementen aanrekenen, maar geen kamersupplement.

Het ziekenhuis kan jou als ouder wel de kosten van een bed en maaltijden doorrekenen.

Wees financieel voorbereid
  • De meeste ziekenhuizen voorzien een simulator waarmee je de kosten voor je ziekenhuisverblijf kan inschatten. Maak daar gebruik van.
  • Check vooraf of je arts geconventioneerd is of niet. In het eerste geval respecteert die de officiële tarieven van de ziekenfondsen, zonder ereloonsupplementen dus. Niet-geconventioneerde artsen kiezen zelf wat jij hen betaalt. Gedeeltelijk geconventioneerde artsen rekenen alleen op bepaalde plekken en tijdstippen supplementen aan.
  • Heb je een aanvullende hospitalisatieverzekering bij een ziekenfonds of privéverzekeraar? Bekijk vooraf welke kosten gedekt zijn, welke niet.

Noteer je vragen voor de dokter

Bij je behandeling komt er zoveel op je af dat je soms vergeet door te vragen. Deze drie handige richtvragen nodigen je dokter uit voor een open gesprek. Noteer ze vóór je doktersbezoek, op papier of digitaal. Zo kan je een goed geïnformeerde keuze maken voor je behandeling:

  • Wat zijn mijn mogelijkheden?
  • Wat zijn de voor- en nadelen?
  • Wat zijn de volgende stappen?

Durf gerust vragen om uitleg te herhalen: daar heb je recht op als patiënt. Je kan ook een naaste meenemen die de antwoorden voor je noteert. Je kan dan later alles rustig nalezen.

Meer handige vragen?

Stichting tegen Kanker ontwikkelde Mijn Gids die je praktisch ondersteunt in moeilijke tijden. Je vindt er niet alleen tips en trucs om je beter te voelen, maar ook een uitgebreidere lijst met vragen die je aan je arts kan stellen (onder meer over de kanker zelf, de behandelingen en mogelijke bijwerkingen). De gids geeft je ook de mogelijkheid om alle info rond je kankerbehandeling te bundelen.

Pak je tas met persoonlijke spullen in

Moet je zelf in opname?

  • extra ondergoed, een pyjama of comfortabele kleren, een kamerjas, slippers of pantoffels
  • toiletgerief als washandjes, handdoeken, douchegel, shampoo, tandenborstel, tandpasta, kam, borstel, scheerschuim, scheermesje, (lees)bril, lenzen, lenzenmiddel, hoorapparaat, gebitsprothese
  • (lijstje met) thuismedicatie
  • persoonlijke spullen als schrijfgerief, lectuur, tablet of laptop

Geld, juwelen of andere waardevolle voorwerpen laat je beter thuis.

Moet je kind in opname?

  • extra ondergoed
  • makkelijke kleren, bijvoorbeeld een pyjama met wijde of korte mouwen als je kind een infuus moet krijgen
  • comfortabele schoenen of pantoffels
  • toiletgerief als vochtige doekjes, douchegel, tandenborstel en tandpasta
  • (lijstje met) thuismedicatie
  • zuigflessen en sterilisator
  • thermometer
  • persoonlijke spullen als een knuffel, een fopspeen, speelgoed, een slaapzak
  • schoolspullen, tablet, laptop

Ben je niet op de goede plaats?