Tijdens je verblijf

Tijdens je verblijf

Wie staat er in voor je medische behandeling?

Deze mensen staan in voor je (para)medische behandeling in het ziekenhuis. Ter info: medisch personeel stelt diagnoses, paramedisch personeel doet dat niet, maar helpt wel bij je behandeling.

  • de kankerspecialist. Is gespecialiseerd in de behandeling van kanker. Wordt ook oncoloog genoemd.
  • de orgaanspecialist. Is gespecialiseerd in de behandeling van een bepaald orgaan of een bepaalde organengroep.
  • de radiotherapeut. Beslist welke stralingsdosis je nodig hebt en hoeveel sessies je moet ondergaan, als je radiotherapie krijgt.
  • de chirurg. Verwijdert een tumor. Of verwijdert een deel van een tumor zodat die voldoende klein is om chemotherapie of radiotherapie op te starten.
  • de oncologisch verpleegkundige. Is gespecialiseerd in de ondersteuning van mensen met kanker tijdens hun behandeling. Dient ook geneesmiddelen toe, op voorschrift van de arts.
  • de verpleeghulp. Staat in voor je hygiënische verzorging en brengt maaltijden rond.
  • de kinesist. Helpt je spieren fit te houden. Zorgt voor je lichamelijke revalidatie. Maakt deel uit van het revalidatieteam.
  • de (onco)diëtist. Geeft je voedingsadvies en volgt je dieet op tijdens je kankerbehandeling. Houdt er rekening mee dat je smaak- en geurzin soms veranderen en je eetlust soms afneemt.

De samenstelling van dat team kan wijzigen. Gelukkig is er tijdens je traject ook een vast gezicht, de oncocoach. De oncocoach:

  • coördineert de zorgtrajecten.
  • treedt op als schakel tussen jou en het multidisciplinair team.
  • beantwoordt al je vragen over je behandeling.
  • staat je bij van diagnose tot het einde van je behandeling.

De oncocoach wordt ook wel de verpleegkundig consulent oncologie of verpleegkundig specialist oncologie genoemd. Vraag je ziekenhuis wie jouw vaste gezicht wordt.

Wie helpt je met praktische of emotionele problemen tijdens je ziekenhuisverblijf?

Zit je met praktische vragen? Of heb je het moeilijk en kan je emotionele steun gebruiken? Ook deze mensen of diensten staan dan voor je klaar tijdens je ziekenhuisverblijf:

  • de secretariaatsmedewerker. Houdt het overzicht over je medisch dossier en je behandelingsafspraken.
  • de psycholoog. Biedt emotionele steun als je mentale klachten hebt als angst, somberheid, boosheid of verdriet. Heeft vaak een specialisatie in oncologie. Kan je helpen om de schok van de diagnose te verwerken, om je een zekere vorm van stabiliteit te herwinnen, om je te begeleiden bij gedragswijzigingen (bijvoorbeeld stoppen met roken) of om de vaak moeilijke gevolgen van een behandeling te aanvaarden.
  • de sociaal verpleegkundige of de maatschappelijk werker. Biedt emotionele steun als je het moeilijk hebt, bijvoorbeeld met de veranderingen op gebied van werk, afhankelijkheid, status, inkomen. Helpt je ook met organisatorische vragen, bijvoorbeeld over je terugkeer naar huis, of bij financiële problemen.
  • de dienst zingeving of de pastorale dienst. Helpt je als je met levensvragen of geloofskwesties worstelt. Is er voor de spirituele zorg.
  • de palliatieve dienst. Begeleidt je als je volgens de prognoses drie maanden of minder te leven hebt.

Hoe kan je lessen blijven volgen tijdens je ziekenhuisverblijf?

Een kankerbehandeling combineren met fysiek naar school gaan is voor sommige kinderen moeilijk, soms onmogelijk. Toch is lessen blijven volgen in de mate van het mogelijke goed om twee redenen: de latere terugkeer naar school verloopt er vlotter door én je (kind) houdt de moraal hoog.

Check snel met de school van je kind wanneer en welk attest je moet bezorgen i.v.m. de ziekte en de afwezigheid van je kind. Regels kunnen verschillen van school tot school en van onderwijsnet tot onderwijsnet.

Zit je (kind) nog in het basisonderwijs of het secundair onderwijs?

Dan zijn er tal van initiatieven die ervoor zorgen dat je (kind) niet te ver achterop raakt met de leerstof. In België geldt er immers leerplicht voor kinderen tussen 6 en 18 jaar. Over lessen blijven volgen en kanker lees je alles bij ‘School en kanker’. Tijdens een ziekenhuisverblijf zijn er in elk geval deze mogelijkheden:

  • de ziekenhuisschool. Hier kan je (kind) terecht tijdens een ziekenhuisverblijf over een langere periode. Het gaat om erkende scholen met een programma op maat van elk kind tussen 2,5 en 18 jaar. De leerkrachten die er werken kregen een speciale opleiding. Of er een school verbonden is aan ‘jouw’ ziekenhuis, check je op de lijst met ziekenhuisscholen.
  • Bednet. Zorgt ervoor dat je (kind) de lessen op school live kan meevolgen. Je (kind) blijft niet alleen bij met de lessen, maar houdt ook contact met klasgenootjes. De dienst is gratis voor kind en school.

Meer weten?

Zit je (kind) in het hoger onderwijs?

Een opleiding (tijdelijk) stopzetten of afmaken via een aangepast traject, het zijn geen gemakkelijke keuzes. Goed om te weten:

  • Als je kanker hebt en hogeschool- of universiteitsstudent bent, maak je deel uit van de ‘studenten met een functiebeperking’. Voor hen geldt er een wettelijke regeling die bepaalt dat je recht hebt op ‘redelijke aanpassingen’ die zijn opgenomen in een onderwijs- en examenreglement. Om zo’n statuut als zieke student aan te vragen, kan je terecht bij de dienst studieadvies of -begeleiding van je hogeschool of universiteit. Wacht daar niet mee tot aan de examenperiode: vaak is het dan te laat om nog aanpassingen te voorzien.
  • Je studie slechts gedeeltelijk voortzetten door niet alle studiepunten op te nemen, kan gevolgen hebben voor je studievoortgang en voor de studietoelage en de kinderbijslag die ouders krijgen. Ook hier geldt: vraag de dienst studieadvies of -begeleiding van je opleidingsinstelling naar de laatste wetgeving en de beste opties in jouw geval.

Kan je als familie ook in het ziekenhuis verblijven?

Moet je kind opname? Het beste medicijn is samenzijn.

  • In de meeste gevallen mag je als ouder of als verzorger bij een kind op de kamer overnachten. Soms is dat om medische redenen niet toegestaan. Vraag de sociale dienst van je ziekenhuis om meer uitleg.
  • Sommige verenigingen of ziekenhuizen bieden onthaalwoningen aan in de buurt van het ziekenhuis. Je kan er betaalbaar verblijven. Als je een aanvullende verzekering hebt, komt je ziekenfonds of privé-verzekeraat in sommige gevallen tussen in de kosten. Vraag de sociale dienst van je ziekenhuis naar de mogelijkheden.

Wie zorgt er voor je kinderen als jij in het ziekenhuisverblijf?

Voor kinderen is het het fijnst als ze bij familie of vrienden terechtkunnen tijdens jouw ziekenhuisverblijf. Heb je niemand binnen je persoonlijke netwerk die je kinderen kan opvangen? Neem dan contact op met:

  • de sociale dienst van je ziekenfonds
  • je gemeente of het OCMW van je gemeente
  • Kind en Gezin (kindengezin.be | 078 150 100) voor Brussel en Vlaanderen of Office National de l’Enfance (ONE | www.one.be | 02 545 12 11) voor Brussel en Wallonië.

Ben je niet op de goede plaats?