Behandeling van longkanker

Behandeling van longkanker

Chirurgie

Als type en locatie van de tumor het toelaten en de kanker niet te veel is uitgezaaid, is chirurgie een belangrijk onderdeel van de behandeling.

De ingreep heeft tot doel de tumor en het omringende weefsel, dat mogelijk is geïnfiltreerd door kankercellen, te verwijderen. Laboanalyse van kankercellen en lymfeklieren, die zijn verwijderd in de directe omgeving van de long, maakt het mogelijk om te beslissen of behalve chirurgie ook nog andere behandelingen nodig zijn.

Afhankelijk van locatie en omvang van de tumor kan de chirurg de long volledig of gedeeltelijk verwijderen.

Vóór de operatie is eventueel een ademhalingsfunctietest aangewezen. Hierbij wordt de werking van de longen beoordeeld. Zo kan worden ingeschat of de patiënt na een ingreep waarbij een long volledig of gedeeltelijk wordt verwijderd, voldoende ademhalingscapaciteit zal behouden.

Radiotherapie

Radiotherapie kan alleen of in combinatie met chemotherapie worden toegepast bij patiënten die niet voor een chirurgische ingreep in aanmerking komen. Bestraling na de operatie kan de resterende kankercellen elimineren en de kans verkleinen dat het gezwel terugkomt. Men spreekt dan van adjuvante radiotherapie.

Chemotherapie

Bij chemotherapie wordt medicatie toegediend die kankercellen doodt en/of hun groei beperkt. De behandeling kan alleen worden uitgevoerd, maar ook in combinatie met radiotherapie of als aanvulling op een ingreep. In dat laatste geval kan voor en/of na de operatie chemotherapie worden toegepast.

Doelgerichte therapieën

Doelgerichte therapieën maken deel uit van wat ‘precisiegeneeskunde’ wordt genoemd.

Bij deze behandeling wordt geprobeerd de groei van de tumor tegen te gaan door zich vooral op de kankercellen zelf te richten.

Doelgerichte therapieën zijn bedoeld om de signalen waardoor kankercellen kunnen groeien, af te remmen. De medicijnen die hierbij worden toegediend, noemt men inhibitoren of remmers, bijvoorbeeld HER2-remmers.

Er zijn verschillende manieren waarop doelgerichte therapieën kunnen werken:

    • nieuwe bloedvaatjes rondom de tumor blokkeren (angiogenese-remmers)
    • kankercellen helpen zichzelf te vernietigen
    • het delen van de kankercellen afremmen

Bij longkanker worden doelgerichte therapieën doorgaans na chemotherapie of bij herval uitgevoerd.

Immuuntherapie

Immuuntherapie maakt gebruik van de natuurlijke afweer van het lichaam om kanker te bestrijden. Deze behandeling verbetert het vermogen van het immuunsysteem om kankercellen aan te vallen.

Voorlopig zijn alleen bepaalde vormen van longkanker te behandelen met immuuntherapie.

Precisiegeneeskunde: doelgerichte therapieën en specifieke immuuntherapie

Er lopen tal van klinische onderzoeken naar het optimale gebruik van doelgerichte therapieën en specifieke immuuntherapie bij longkanker. Hierbij wordt gekeken naar hoe deze behandelwijzen op verschillende manieren kunnen worden toegepast: alleen of in combinatie met chemotherapie, en in steeds vroegere stadia van ziekte én behandeling.

Het type kanker, evenals het stadium waarin de kanker zich bevindt en de aanwezigheid van specifieke moleculaire afwijkingen in de kankercellen bepalen voor welke behandelwijze wordt gekozen.

Het belang van een vertrouwensrelatie met personen die je verzorgen

Aarzel nooit om vragen te stellen aan het zorgteam (artsen, verpleegkundigen…) en herhaal je vragen indien nodig, totdat je een begrijpelijk antwoord krijgt. Probeer in dialoog te gaan met je zorgverleners. Zo kun je samen in vertrouwen de best mogelijke beslissingen nemen.