Risicofactoren bij longkanker

Risicofactoren bij longkanker

Tabak

Tabak vormt de grootste risicofactor voor longkanker. Naar schatting worden meer dan 8 op de 10 longkankers veroorzaakt door roken. Het risico bij rokers is 20 keer groter dan bij niet-rokers.

De volgende factoren hebben invloed op dit risico:

  • het aantal jaren dat je hebt gerookt
  • de leeftijd waarop je begint te roken. Hoe jonger de roker ermee begint, hoe groter het risico is op de lange termijn en hoe sneller longkanker ─ vanaf veertig jaar ─ kan ontstaan

Passief roken verhoogt bij niet-rokers die geregeld worden blootgesteld aan tabaksrook in hun omgeving, het risico op longkanker met ongeveer 30%. Het effect van passief roken is des te groter op jonge leeftijd, bijvoorbeeld bij kinderen van rokende ouders.

Het roken van pijp, sigaren, kruidensigaretten, cannabis, waterpijp, sigaretten met een laag teergehalte of een laag nicotinegehalte, evenals het gebruik van snuiftabak, kunnen longkanker in de hand werken.

Roken is nooit ongevaarlijk

Een andere stof inademen dan lucht ─ roken, vapen, waterpijp roken, zelfs zonder tabak ─ kan de longen geleidelijk beschadigen en verhoogt het risico op longkanker.

Ook al lijkt vapen minder schadelijk te zijn dan het roken van tabak, zonder risico is het niet, en de effecten op lange termijn zijn nog niet bekend. Uit meerdere studies blijkt dat cannabis roken ook het risico op longkanker verhoogt.

Radon

Radon is een van nature voorkomend radioactief gas, dat voorkomt in de aardbodem en rotsen. Het is kleur- en geurloos, zodat het ongemerkt huizen en andere gebouwen kan binnendringen. Dat gebeurt onder andere via barsten in de vloer of op plaatsen waar leidingen van buiten het woning binnenkomen.

Na roken is radon de belangrijkste oorzaak van longkanker in ons land. Ongeveer 7% van de gevallen van longkanker zou verband houden met blootstelling aan radon. Het risico is nog groter voor rokers, omdat de schadelijke gevolgen van tabak en radon elkaar versterken.

Als radon via de ingeademde lucht, de longen bereikt, kan het longweefsel worden aangetast en een kankergezwel ontstaan.

Meer weten over het verband tussen radon en longkanker

Asbest

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen. Omwille van heel wat nuttige eigenschappen ─ slijtvast, isolerend, brandwerend, goedkoop ─ werd asbest tot de jaren 1980 op grote schaal in de bouwsector gebruikt.

Het inademen van fijne asbestvezels kan verschillende aandoeningen, waaronder longkanker en longvlieskanker (mesothelioom), veroorzaken. Vooral werknemers die vaak aan asbest werden blootgesteld, lopen een verhoogd risico.

Meer weten over het verband tussen asbest en longkanker

 

Luchtverontreiniging

Langdurige blootstelling aan fijnstof in de lucht, bijvoorbeeld van uitlaatgassen van dieselmotoren, verhoogt het risico op longkanker.

 

Beroepsmatige blootstelling aan chemicaliën

Langdurige blootstelling aan bepaalde chemicaliën op de werkplek verhoogt het risico op longkanker. Het effect hiervan is nog groter bij rokers.

Hierbij gaat het om heel wat verschillende producten:

  • arseen of arsenicum
  • chemische stoffen die worden gebruikt bij rubberproductie, in ijzer- en staalgieterijen en in verf
  • uitlaatgassen van dieselmotoren
  • silica of siliciumdioxide
  • bitumen (residu van aardolie)
  • lasrook (mengsel van gassen, dampen en deeltjes dat vrijkomt bij lassen)
  • nikkel
  • chroom
  • radioactieve stoffen zoals uranium en thorium

Familiale aanleg

Sommige families lijken, zonder dat er een genetische mutatie is vastgesteld, meer getroffen te worden door longkanker dan andere. Mogelijk is dit te wijten aan familiaal gedrag zoals roken, dat van generatie op generatie wordt doorgegeven.