Risicofactoren bij eierstokkanker

Risicofactoren bij eierstokkanker

Genetische kwetsbaarheid en familiale antecedenten

10 tot 20% van de eierstokkankers ontstaat in een familiale context. In dit geval worden ze vaak geassocieerd met andere soorten kanker, zoals borstkanker en darmkanker.

Wanneer eierstok- en/of borstkanker voorkomt bij meerdere vrouwelijke familieleden in de eerste graad (moeder, zus, dochter), is familieonderzoek zinvol om een mogelijke erfelijke afwijking te detecteren. Dit onderzoek vindt plaats in een genetisch onderzoekscentrum.

BRCA-genen

Mutaties in de borstkankergenen BRCA1 en BRCA2 kunnen worden doorgegeven door de vader of moeder. Deze mutaties verhogen niet alleen het risico op borstkanker, maar ook in aanzienlijke mate op eierstokkanker.

Een aantal andere erfelijke syndromen, zoals dat van Lynch en Li-Fraumeni, kunnen ook met eierstokkanker verband houden.

Leeftijd

Het risico op eierstokkanker neemt toe met de leeftijd, vooral bij vrouwen in de menopauze, vanaf 50 jaar. De gemiddelde leeftijd waarop de diagnose van eierstokkanker wordt gesteld, ligt rond 65 jaar.

Obesitas en zittende leefstijl

Onderzoek toont aan dat zowel overgewicht en obesitas als een zittende leefstijl het risico op eierstokkanker verhogen.

Onze tips om een gezond gewicht te behouden.

Endometriose

Het weefsel dat de baarmoeder bedekt, noemt men endometrium. Als het zich buiten de baarmoeder ontwikkelt, is er sprake van endometriose. Hierbij worden de eierstokken aangetast. Vrouwen met endometriose hebben een verhoogd risico op eierstokkanker.

Antecedenten op het vlak van voorplanting

Een vrouw kan om diverse redenen een verhoogd risico op eierstokkanker hebben:

    • eerste menstruatie op jonge leeftijd, geruime tijd voor 12 jaar
    • nooit een kind gebaard hebben of zwanger geweest zijn
    • onverklaarbare onvruchtbaarheid
    • nooit de pil gebruikt hebben
    • laat in de menopauze gekomen zijn, lang na de gemiddelde leeftijd van 51 jaar

Substitutieve hormoontherapie

Vrouwen bij wie een behandeling met hormoonsubstitutie is toegepast om symptomen van de menopauze onder controle te houden, lopen een hoger risico op eierstokkanker.

Tabak

Zoals bij veel vormen van kanker verhoogt roken het risico op eierstokkanker.

Onze tips om te stoppen met roken.