Behandeling van eierstokkanker

Behandeling van eierstokkanker

Chirurgie en behandelingen met medicatie (chemotherapie en/of doelgerichte therapieën) zijn de voornaamste behandelwijzen van eierstokkanker. Ze kunnen, afhankelijk van de aard en het stadium van de kanker, apart of in combinatie met elkaar worden toegepast.

Chirurgie

Een chirurgische ingreep kan verschillende doeleinden hebben:

  • Bevestiging van de diagnose door het uitvoeren van een biopsie of het verwijderen van een stukje verdacht weefsel.
  • Controle van de mate waarin de tumor in de buikholte is gegroeid.
  • Verwijdering van de tumor – indien mogelijk volledig. Wanneer de kankercellen zich hebben verspreid naar de buikholte, kan de chirurg ook bepaalde omliggende organen wegnemen, zoals de tweede eierstok, baarmoeder, eileiders en een plooi van het buikvlies.

Chemotherapie

Chemotherapie speelt een belangrijke rol bij de behandeling van eierstokkanker. Deze behandeling kan in verschillende gevallen aangewezen zijn:

  • Vóór de operatie, met als doel het volume van de tumor te verkleinen en de operatie te vergemakkelijken. Hierbij spreekt men van neoadjuvante of preoperatieve chemotherapie
  • Na de operatie, om eventuele kankercellen te elimineren die zijn achtergebleven na de verwijdering van de tumor. Het doel is om het risico op recidief of herval te verminderen. In dit geval is er sprake van adjuvante of aanvullende chemotherapie
  • Bij terminale kanker, teneinde de pijn te verlichten of de symptomen onder controle te houden die veroorzaakt worden door gevorderde eierstokkanker, en om de groei van de tumor te vertragen. Dan heeft men het over palliatieve chemotherapie

Radiotherapie

Na de operatie wordt soms uitwendige radiotherapie als adjuvante therapie toegepast, maar dat gebeurt zelden. Deze behandeling heeft tot doel de kankercellen die zijn achtergebleven na de verwijdering van de tumor, te elimineren. Zo wordt het risico op recidief verminderd.

In gevallen van gevorderde kanker kan ook palliatieve radiotherapie worden toegepast, om de pijn te verlichten en de symptomen onder controle te houden. Hierbij is het ook de bedoeling om de progressie van de ziekte te vertragen.

Doelgerichte therapieën

Doelgerichte therapieën behoren tot de precisiegeneeskunde. Hierbij gaat het om behandelingen die zijn ontwikkeld om de groei of verspreiding van kankercellen te blokkeren. Patiënten krijgen een behandeling op maat die hun kanker raakt op zijn zwakste plek. Doelgerichte therapieën zijn meestal niet genezend, maar kunnen wel de overleving sterk verlengen: soms met maanden, in het beste geval zelfs met jaren. Daarom zijn ze vooral aangewezen bij een niet te opereren of uitgezaaide kanker.

Immuuntherapie

Immuuntherapie is bedoeld om het vermogen van het afweersysteem om kanker te bestrijden te versterken en wordt soms toegepast om gevorderde eierstokkanker met uitzaaiingen te behandelen.

Het belang van een vertrouwensrelatie met personen die je verzorgen

Aarzel nooit om vragen te stellen aan het zorgteam (artsen, verpleegkundigen…) en herhaal je vragen indien nodig, totdat je een begrijpelijk antwoord krijgt. Probeer in dialoog te gaan met je zorgverleners. Zo kun je samen in vertrouwen de best mogelijke beslissingen nemen.