Soorten eierstokkanker en anatomie

Soorten eierstokkanker en anatomie

Soorten eierstokkanker

Er zijn verschillende soorten eierstokkanker. Hun benaming hangt af van het type cel waaruit de kanker ontstaat.

De meest voorkomende soorten zijn:

    • epitheliale tumoren (80 tot 90% van de eierstokkankers) ontwikkelen zich in de cellaag die het oppervlak van de eierstok bekleedt.
    • stromale tumoren ontstaan in de stroma, een weefsellaag van endocriene cellen, die hormonen produceren.
    • kiemceltumoren groeit uit kiemcellen, de onrijpe eicellen die in de eierstok liggen.

Anatomie van de eierstok

De eierstokken maken deel uit van het vrouwelijke voortplantingssysteem. Ze bevinden zich in het onderste deel van de buik. Er zijn twee eierstokken, een aan elke kant van het bovenste deel van de baarmoeder. Ze bevinden zich aan het einde van de eileiders.

De eierstokken hebben twee functies:

    1. ze produceren eicellen voor de reproductie of voortplanting (elke maand is er een eisprong, waarbij een volwassen eicel vrijkomt en naar de eileider afdaalt: de eisprong)
    2. ze maken de vrouwelijke geslachtshormonen oestrogeen en progesteron aan

Reproductie wordt mogelijk vanaf de puberteit en tijdens de menopauze wordt een vrouw geleidelijk onvruchtbaar.