Sinus- en neusholtekankers

Sinus- en neusholtekankers

Wat is sinus- en neusholtekanker?

Sinus- en neusholtekanker ontstaat als abnormale cellen zich ongecontroleerd vermenigvuldigen en zich opeenstapelen tot een tumor. Naarmate het volume van dit gezwel toeneemt, kan het aangetaste luchtwegen belemmeren en bloed- en lymfevaten binnendringen, evenals omliggende organen of weefsels.

Neusholtekanker ontwikkelt zich in de luchtwegen aan de binnenkant en achterkant van de neus. Kanker van de sinussen ontstaat in de met lucht gevulde ruimtes rond de neusholte, aan de binnenkant van de gezichtsbeenderen.

Kankercellen kunnen omliggende weefsels en organen binnendringen of uit de oorspronkelijke tumor ontsnappen. Ze kunnen vervolgens onder andere lymfeklieren, botten van de schedelbasis, ogen, wangen, keelholte en hersenen koloniseren om metastasen te vormen. Deze uitzaaiingen bestaan uit kankercellen afkomstig van de tumor in een sinus of de neusholte. Ze moeten daarom worden behandeld als sinus- of neusholtekanker.

Sinus- en neusholtekanker maakt deel uit van een grotere categorie kankers, met name hoofd- en halskanker.

Risicofactoren

Het risico op sinus- en neusholtekanker wordt sterk verhoogd door twee belangrijke oorzaken: tabak en alcohol.

De voornaamste risicofactoren:

Preventiemaatregelen

Er zijn verschillende doeltreffende maatregelen om het risico op sinus- en neusholtekanker sterk te verkleinen.

Niet roken en geen alcohol gebruiken

De beste manier om sinus- en neusholtekanker te voorkomen bestaat erin niet te beginnen met roken of te stoppen met roken, en elk contact met tabak te vermijden – zowel tabaksrook als snuif- en pruimtabak. Geen alcoholische dranken consumeren is ook aanbevolen.

Vaccinatie tegen het humaan papillomavirus (HPV)

Vaccinatie tegen HPV bij meisjes en jongens op jonge leeftijd vermindert het risico op verschillende soorten kanker, waaronder die van de neusholte en sinussen.

Meer weten over vaccinatie tegen HPV.

Beroepsmatige blootstelling aan schadelijke producten beperken

Mensen die op de werkplek in contact komen met producten die stof, dampen of rook genereren, moeten voldoende beschermende maatregelen treffen. Omdat roken de schadelijkheid van deze producten nog vergroot, moet elk contact met tabak, zowel actief als passief roken, zoveel mogelijk worden vermeden.

Symptomen

De symptomen en de snelheid waarmee ze zich manifesteren, variëren afhankelijk van de aard, het volume en de locatie van de tumor. Het is mogelijk dat symptomen pas in een gevorderd stadium van de kanker merkbaar worden.

De meest voorkomende symptomen:

  • neusobstructie of aanhoudend verstopte neus, vaak slechts aan een kant
  • chronische sinusinfecties, die niet verdwijnen na behandeling met antibiotica
  • frequente hoofdpijn of pijn in het gebied van de sinussen
  • pijn of zwelling van het gezicht, de ogen of oren
  • aanhoudend tranende ogen
  • uitpuilen van een oog of verlies van gezichtsvermogen
  • verminderd reukvermogen
  • pijn of gevoelloosheid van de tanden
  • loskomen van tanden
  • knobbeltje in het gezicht, de neus of in de mond
  • frequente loopneus
  • frequente neusbloedingen
  • moeite met het openen van de mond
  • knobbeltje of pijnlijke plek in de neus die niet geneest
  • vermoeidheid
  • onverklaarbaar gewichtsverlies
  • knobbeltje in de nek

Let wel, deze symptomen zijn niet specifiek voor sinus- en neusholtekanker. Ze kunnen een teken zijn van andere, vaak goedaardige, gezondheidsproblemen. Als je een of meer van deze symptomen opmerkt, raadpleeg dan je arts.

Screening en diagnostiek

Sinus- en neusholtekanker wordt niet systematisch gescreend bij de algemene bevolking.

Zijn er afwijkingen of symptomen, dan kan je arts diagnostische tests voorschrijven, bijvoorbeeld een bloedonderzoek of medische beeldvorming.

Als deze onderzoeken de aanwezigheid van kanker bevestigen, volgt een aanvullend onderzoek om de exacte aard en omvang van de ziekte te bepalen. Deze informatie is essentieel om voor de best mogelijke behandeling te kunnen kiezen.

Meer weten over diagnostische tests met betrekking tot sinus- en neusholtekanker:

Behandeling

Een gespecialiseerd multidisciplinair medisch team bepaalt voor elke patiënt welke de best mogelijke behandeling is. De keuze hiervan hangt af van het kankertype en het stadium waarin de ziekte zich bevindt, maar ook van de algemene gezondheidstoestand van de patiënt en, voor zover mogelijk, van zijn of haar voorkeur.

De voornaamste behandelwijzen van sinus- en neusholtekanker:

  • chirurgie
  • radiotherapie
  • chemotherapie
  • immuuntherapie

Meer weten over de behandeling van sinus- en neusholtekanker:

Levenskwaliteit
als prioriteit

Tijdens alle stadia van de behandeling en bij het streven naar een blijvend herstel staat de levenskwaliteit van de patiënt op de lange termijn voorop.

Dat geldt ook op de korte en middellange termijn zodra de ziekte chronisch wordt. In het stadium van de palliatieve zorg, wanneer de ziekte niet meer onder controle te krijgen is, heeft levenskwaliteit absolute prioriteit.

In al deze gevallen zet het medisch team al zijn knowhow in om de levenskwaliteit zo goed mogelijk te bewaken.

Meer informatie over palliatieve zorg en levenseinde

Nevenwerkingen

Het doel van elke behandeling is om kankercellen te vernietigen. Helaas kunnen hierbij ook gezonde cellen worden beschadigd en bijwerkingen worden veroorzaakt. Deze bijwerkingen kunnen sterk van elkaar verschillen, afhankelijk van de behandeling en de patiënt.

In elk geval is het aangeraden om je arts te vragen aan welke nevenwerkingen je je kan verwachten en waar je op moet letten.

Meer weten over nevenwerkingen van kankerbehandelingen.

Chirurgie

Sinus- en neusholtekanker kan gepaard gaan met bijkomende klachten, omdat de ogen, mond en hersenen, evenals belangrijke zenuwen en bloedvaten, zich meestal in de buurt van de tumor bevinden. Het multidisciplinaire team en gespecialiseerde chirurgen zullen hiermee rekening houden om te bepalen of de tumor een chirurgische ingreep toelaat. Als dat het geval is, wordt de aard en omvang van de operatie op zo’n manier bepaald dat de werking van de verschillende organen zoveel mogelijk wordt behouden. De patiënt moet op de hoogte worden gebracht van de mogelijke nevenwerkingen vooraleer hij of zo instemt met een dergelijke ingreep.

De OZC, je partner
tijdens je behandeling

De oncologisch zorgcoördinator is een verpleegkundige, gespecialiseerd in kanker, die zorgt voor de praktische uitvoering van de door het multidisciplinair team voorgeschreven behandeling en die de patiënt de hele duur van zijn of haar zorgtraject in het ziekenhuis begeleidt.

Tijdens je behandeling is de oncologisch zorgcoördinator je belangrijkste aanspreekpunt. Hij of zij maakt integraal deel uit van je zorgteam, woont al je consultaties bij en coördineert al je afspraken. Je zorgcoördinator is makkelijk bereikbaar, telefonisch of via e-mail, om je vragen te beantwoorden.

Na de behandeling

Follow-up na de behandeling

Na de behandeling is het van belang dat je gezondheidstoestand wordt opgevolgd. Je krijgt een persoonlijk schema van consultaties en aanvullende onderzoeken (bloedonderzoek, beeldvorming…). Die gebeuren in het begin op regelmatige basis, maar vervolgens geleidelijk minder frequent. Als er tussen twee controles nieuwe aandoeningen of symptomen optreden, is het aangeraden zo snel mogelijk je arts op de hoogte te brengen.

Genezing of remissie?

Remissie betekent een vermindering of volledige verdwijning van tekens die wijzen op de aanwezigheid van kanker. Als alle symptomen zijn verdwenen, is er sprake van volledige remissie. Dat betekent niet noodzakelijk dat de aandoening volledig en permanent voorbij is. Mogelijk hebben sommige kankercellen het overleefd en zijn ze te klein om te worden gedetecteerd. Maar ze kunnen wel het begin zijn van een toekomstige herval. Pas als er nog een extra periode is overbrugd, waarbij medische onderzoeken geen enkele afwijking of kankercel meer kunnen detecteren, is er sprake van genezing. De duur van deze periode hangt af van het kankertype.

Hoe lang moet je wachten op blijvende genezing?

Gemiddeld duurt het vijf jaar voor een kankerpatiënt die geen behandeling meer nodig heeft, genezen wordt verklaard. Maar voor sommige kankertypes kan dat al vroeger gebeuren, terwijl er in zeldzame gevallen na vijf jaar toch nog herval mogelijk is. De algemene regel is dat hoe langer een remissie duurt, hoe groter de kans wordt op blijvende genezing.

FAQ
Veelgestelde vragen