Welke stadia doorloopt kanker?

Welke stadia doorloopt kanker?

Om te bepalen in welke mate kanker is ontwikkeld, onderscheidt men verschillende stadia. Hierbij wordt rekening gehouden met de locatie waar de tumor zich bevindt, de grootte ervan, de mogelijke infiltratie van nabijgelegen weefsels of lymfeklieren, en de aanwezigheid of afwezigheid van metastasen in andere organen.

Na het vaststellen van het kankerstadium kan de gepaste behandeling worden gekozen.

TNM-classificatie

De TNM-classificatie kan bij de meeste vormen van kanker worden gebruikt om te bepalen in welk stadium de aandoening zich bevindt.

  • De letter T verwijst naar de grootte van de tumor en de mate van verspreiding naar aangrenzende weefsels.
  • De letter N geeft aan of nabijgelegen lymfeklieren al dan niet worden aangevallen door kankercellen.
  • De letter M houdt verband met de mate waarin de kankercellen zich hebben verspreid naar andere organen, met ander woorden: de aan- of afwezigheid van uitzaaiingen.

De kankerstadia

  • Stadium 0: plaatselijke kanker. In dit stadium is het kankergezwel klein en beperkt tot zijn vertrekpunt, dus zonder invasie van kankercellen in nabijgelegen weefsel. Kanker die in dit vroege stadium wordt ontdekt, is bijna altijd te genezen.
  • Stadium I: dit stadium komt overeen met een kankergezwel dat iets groter is dan in stadium 0, maar zich niet diep in omliggende weefsels heeft ontwikkeld. De kankercellen hebben zich ook niet verspreid naar lymfeklieren of andere delen van het lichaam.
  • Stadium II en stadium III: deze twee stadia duiden op kankercellen die dieper in nabijgelegen weefsels zijn binnengedrongen. Ze kunnen zich ook verspreid hebben naar lymfeklieren, maar nog niet naar andere delen van het lichaam.
  • Stadium IV: de kanker is uitgezaaid naar andere organen of delen van het lichaam.