Risicofactoren bij sinus- en neusholtekanker

Risicofactoren bij sinus- en neusholtekanker

Tabak

Tabak is de belangrijkste risicofactor met betrekking tot hoofd- en halskanker (85% van de gevallen).

Alle manieren om tabak te consumeren, pruim- en snuiftabak inbegrepen, verhogen het risico op het ontwikkelen van sinus- en neusholtekanker.

Bij niet-rokers verhoogt passief roken, waarbij ze geregeld worden blootgesteld aan tabaksrook in hun onmiddellijke omgeving, het risico op kanker. De impact van passief roken is des te schadelijker wanneer de blootgestelde personen jong zijn, zoals kinderen van rokende ouders.

Alcohol

Frequente en overmatige alcoholconsumptie kan kanker van sinus- en neusholtekanker in de hand werken. Alcoholmisbruik, gecombineerd met veel roken, verhoogt het risico.

Geslacht

Sinus- en neusholtekanker wordt tweemaal meer bij mannen dan bij vrouwen vastgesteld.

Leeftijd

Hoewel sinus- en neusholtekanker op elke leeftijd voorkomt, is het risico groter na de leeftijd van 45 jaar.

Humaan papillomavirus (HPV)

Wie besmet is met bepaalde types van het seksueel overdraagbare humaan papillomavirus (HPV) heeft meer kans om sinus- en neusholtekanker te krijgen. Het grootste risico lopen mensen die zich niet beschermen tijdens geslachtsgemeenschap en orale seks.

Beroepsmatige blootstelling

Langdurige en/of frequente blootstelling aan bepaalde schadelijke producten op de werkplek verhoogt het risico op sinus- en neusholtekanker. Het schadelijke effect van deze blootstelling is nog groter bij rokers.

Het gaat om diverse schadelijke producten:

  • houtstof
  • meelstof
  • stof uit de textiel- of lederindustrie
  • nikkelstof
  • chroomstof
  • sterke zuren, bestemd voor de productie van isopropylalcohol
  • lijmdampen
  • formaldehydedampen
  • dampen van oplosmiddelen die worden gebruikt bij de productie van meubels en schoenen

Luchtvervuiling

Frequente en/of langdurige blootstelling aan luchtvervuiling kan het risico op sinus- en neusholtekanker verhogen.

Cannabis (marihuana, wiet)

Recent onderzoek brengt aan het licht dat cannabisgebruik het risico op sinus- en neusholtekanker kan verhogen.