ZonneSlimme Scholen

ZonneSlimme Scholen

Alles begint op school…

“ZonneSlimme Scholen” is bedoeld om kinderen op een speelse manier te leren hoe ze zich het best beschermen tegen de zon. De basisregels voor zonnepreventie bestaan uit zon weren, kleren en smeren. Verder leren de kinderen over de zon en UV-stralen, het onzichtbare wordt zichtbaar gemaakt.

Kinderen zijn een belangrijke doelgroep om te beschermen tegen UV-stralen. De huid van kinderen is dunner en gevoeliger dan die van volwassenen. UV-stralen dringen dus gemakkelijker diep door en beschadigen de huidcellen. Het is noodzakelijk dat ze zich van jongs af aan leren beschermen, omdat langdurige blootstelling aan UV-stralen onherroepelijke schade veroorzaakt en het risico op huidkanker verhoogt.

Stichting tegen Kanker stelt daarom deze gratis pedagogische tools ter beschikking:

Gratis pedagogische tools

  • De volledige digitale toolkit om een ZonneSlimme School te worden
  • De pedagogische doekoffer met spelletjes, proefjes en pedagogisch materiaal, gratis te ontlenen voor de klas
  • Communicatiemateriaal (Affiches, stickers en brochures)

Meer informatie over ZonneSlimme School?

Eindtermen voor lager onderwijs

Onderwijsdoelen zijn minimumdoelen waarvan de overheid vindt dat alle leerlingen ze moeten bereiken. Minimumdoelen omvatten een minimum aan kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes.

Met de steun van de Vlaamse Overheid