Risicofactoren bij schildklierkanker

Risicofactoren bij schildklierkanker

Geslacht

Zeven op de tien gevallen van schildklierkanker worden vastgesteld bij vrouwen.

Leeftijd

Hoewel je op elke leeftijd schildklierkanker kunt krijgen, treft de ziekte in 6 van de 10 gevallen mensen tussen 20 en 60 jaar.

Ioniserende straling

Blootstelling van de schildklier aan ioniserende straling verhoogt het risico op schildklierkanker. Hoe jonger men was toen de blootstelling plaatsvond, hoe groter het risico.

Er zijn verschillende soorten ioniserende bestraling:

    • Radiotherapie bij hodgkinlymfoom of andere vormen van lymfoom in het hoofd- en halsgebied.
    • Blootstelling aan I-131 of radioactief jodium, vooral tijdens de kindertijd.
    • Nucleaire ongelukken, radioactieve neerslag van atoomwapenproeven en dergelijke.

Familiale antecedenten

Heb je een eerstegraads familielid (moeder, vader, zus, broer) bij wie schildklierkanker werd vastgesteld, dan heb jezelf een verhoogd risico op deze kanker. Dit kan te wijten zijn aan bepaalde zeldzame erfelijke aandoeningen.

Voeding

Een dieet met weinig jodium verhoogt het risico op schildklierkanker. Daarom is keukenzout over het algemeen verrijkt met jodium.