Risicofactoren nierkanker

Risicofactoren nierkanker

Tabak

Een roker heeft ongeveer 1,5 maal meer kans op het ontwikkelen van nierkanker dan iemand die nooit gerookt heeft. Wat ex-rokers betreft, blijkt uit meerdere studies dat het risico met 25 à 30% zou afnemen nadat ze 10 tot 15 jaar zijn gestopt met roken.

Overgewicht en obesitas

Mensen met een hoge BMI (body mass index) lopen meer risico op nierkanker.

Hoge bloeddruk

Zelfs als ze ervoor worden behandeld, lijken mensen met een hoge bloeddruk meer kans te hebben om nierkanker te krijgen.

Dialysebehandeling die langer dan 3 jaar duurt

Een langdurige dialysebehandeling, waarbij een extern bloedfiltratiesysteem wordt ingeschakeld, kan cysten in (een van) beide nieren in de hand werken. Hierdoor neemt het risico op nierkanker toe. Ook nierfalen is een risicofactor met betrekking tot nierkanker.

Genetische aanleg

Er zijn meerdere aandoeningen die een erfelijke vorm van niercelkanker kunnen veroorzaken:

    • Ziekte van Von Hippel-Lindau
    • Birt-Hogg-Dubé syndroom
    • Hereditair papillair renaal celcarcinoom

Wanneer je arts een genetische aanleg voor nierkanker vermoedt, kan hij of zij je doorverwijzen naar een oncogeneticus, die is gespecialiseerd in erfelijke kanker en kan op basis van een bloedonderzoek een genetisch onderzoek uitvoeren.