Diagnostische tests netvlieskanker

Diagnostische tests netvlieskanker

Oogheelkundig onderzoek

Bij oogklachten voert de oogarts een grondig oogonderzoek uit om de oorsprong van de klachten vast te stellen en te zoeken naar de mogelijke aanwezigheid van een tumor in het netvlies.

Echografie

Echografie van het oog kan, afhankelijk van de leeftijd van het kind, onder narcose worden gedaan. De bedoeling is mogelijke verkalkingen te detecteren en te onderzoeken of een tumor zich dichtbij belangrijke structuren van het oog bevindt.

Andere oogtests

Er zijn nog andere oogtests mogelijk:

Als netvlieskanker wordt vastgesteld, kunnen aanvullende tests nodig zijn om te bepalen of de kankercellen zich hebben verspreid naar het beenmerg of centrale zenuwstelsel.