Risicofactoren bij melanoom

Risicofactoren bij melanoom

Uv-straling

Een van de voornaamste oorzaken van huidkanker is langdurige en herhaalde blootstelling aan uv-straling van de zon en/of zonnebank.

Ernstige zonnebrand, vooral in de kindertijd, verhoogt het risico op melanoom op volwassen leeftijd.

Huidtype

Niet iedereen reageert in dezelfde mate op blootstelling aan uv-straling. Afhankelijk van je huidtype is het risico op een melanoom groter of kleiner.

Er zijn zes verschillende huidtypes, van licht tot donker, die allemaal anders reageren op uv-straling. Hierbij spelen bruinen en verbranden een belangrijke rol.

Hoe lichter je huid, hoe gevoeliger die is voor uv-straling. En omgekeerd: hoe donkerder je huid, hoe minder kwetsbaar die is voor uv-straling.

De meeste Belgen hebben een licht huidtype, waarbij de huid makkelijk bruin wordt, maar ook snel verbrandt.

Moedervlekken

Een groot aantal moedervlekken, meer dan honderd, verhoogt het risico op een melanoom. Dat geldt ook voor grote moedervlekken, die er ongewoon uitzien en al aanwezig zijn vanaf de geboorte.

Persoonlijke of familiale factoren

Heb je ouders, broers en/of zussen die een melanoom hebben gehad, dan heb je een hoger risico om deze aandoening ook te krijgen.

Er zijn ook zeldzame erfelijke vormen van huidkanker.

Bij mensen die al een melanoom hebben gehad, is het risico op het krijgen van een ander melanoom groter.

Andere risicofactoren

Minder vaak voorkomende risicofactoren voor verschillende huidkankers:

    • Geneesmiddelen die het immuunsysteem onderdrukken, bijvoorbeeld na een orgaantransplantatie
    • Mensen die voor een huidaandoening worden behandeld met uv-straling
    • Drinkwater vervuild met arseen
    • Systematische blootstelling aan koolteer