Diagnostische tests met betrekking tot blaaskanker

Diagnostische tests met betrekking tot blaaskanker

Urinetest

Bij de analyse van urine wordt een peilstok of speciale teststrip gebruikt die de aanwezigheid van onzichtbare bloedsporen in de urine aan het licht kan brengen. Is dat het geval, dan zal de arts bijkomende tests laten uitvoeren in een gespecialiseerd laboratorium. Als men er afwijkende cellen in de urine aantreft, zal aanvullend onderzoek worden uitgevoerd.

Cystoscopie

Een cystoscopie is een inwendig onderzoek van de plasbuis en de blaas. Hierbij gebruikt de uroloog een cystoscoop, een dunne buis met daarin een optisch systeem. Ze wordt via plasbuis in de blaas geschoven. Tijdens dit onderzoek kan de uroloog een biopsie uitvoeren, waarbij kleine stukjes verdacht weefsel worden afgenomen om ze in het laboratorium te laten analyseren. Cystoscopie is niet pijnlijk, maar kan wel als onaangenaam worden ervaren.

Radiografie van de urinewegen (intraveneuze urografie)

Bij radiografie van de urinewegen gaat het om medisch beeldvormingsonderzoek waarbij men röntgenfoto’s maakt van de nieren, urineleiders, blaas en plasbuis. Deze onderdelen van het urinestelsel worden na het injecteren van een contrastvloeistof zichtbaar. Met regelmatige tussenpozen worden foto’s gemaakt om na te gaan welk traject de vloeistof aflegt en mogelijke tumoren, stenen of verstoppingen op te sporen.

Andere tests

Er zijn nog andere diagnostische tests mogelijk: