Blaaskankertypes en anatomie van de blaas

Blaaskankertypes en anatomie van de blaas

Blaaskankertypes

Blaaskanker is bij ongeveer 75% van de patiënten niet-spierinvasief of oppervlakkig. Dat wil zeggen dat de tumor niet in de spierlaag van de urineblaas is doorgegroeid, maar zich alleen in het slijmvlies ofwel in het slijmvlies en bindweefsellaag bevindt.

De urinewegen (plasbuis, blaas, urineleiders en nierbekken) zijn bedekt met urotheel. Als deze slijmvlieslaag een kwaadaardige vergroeiing krijgt, is er sprake van urotheelcarcinoom of kanker uitgaande van het urotheel. Bij 95% van de patiënten komen urotheelcarcinomen voor in de urineblaas, en spreken we van blaaskanker.

Anatomie van de urineblaas

De urineblaas behoort tot het urinestelsel. Ze verzamelt de urine die de nieren uit het bloed filtreren.


Urine komt de blaas binnen via twee urineleiders, wordt er tijdelijk opgeslagen en bij het urineren via de plasbuis uit het lichaam geloosd.