Behandeling van blaaskanker

Behandeling van blaaskanker

Chirurgie

Het type operatie waarvoor de patiënt in aanmerking komt, hangt af van de grootte en locatie van de tumor.

De chirurgische verwijdering van oppervlakkige tumoren kan door middel van endoscopie gebeuren. Bij deze kijkoperatie wordt een dun slangetje met een kleine camera, een endoscoop, via de plasbuis ingebracht

In sommige gevallen is het nodig de blaas volledig te verwijderen. Men spreekt dan van cystectomie.

Indien nodig kan de operatie worden aangevuld met andere behandelingen, zoals blaasspoelingen, chemotherapie en radiotherapie, om het risico op recidief of terugkerende kanker te verminderen.

Blaasspoelingen door chemotherapie of BCG

Na een operatie kan een blaasspoeling worden verricht waarbij medicatie via de plasbuis in de blaas wordt gespoten. Deze adjuvante of aanvullende behandeling duurt doorgaans een half- tot drie jaar.

Er kunnen verschillende medicijnen worden geïnjecteerd:

    • Cytostatica, die een celdodend effect hebben, vooral op cellen die zich snel delen zoals kankercellen
    • Bacillus van Calmette-Guérin (BCG), een vaccin tegen tuberculose dat een antitumorale werking heeft bij veel oppervlakkige blaastumoren

Laserbehandeling

Patiënten met een oppervlakkige tumor of meerdere van dergelijke tumoren in de blaas kunnen baat hebben bij een laserbehandeling door middel van cystoscopie. Via de plasbuis wordt een cystoscoop, een dunne holle kijkbuis met een camera, ingebracht en worden laserstralen op de tumor gericht, waardoor de kankercellen worden geëlimineerd.

Chemotherapie

Bij chemotherapie worden medicijnen gebruikt die kankercellen doden en/of hun groei beperken. Deze behandeling wordt vrijwel altijd aangeboden in het tweede of derde stadium van blaaskanker. In heel wat gevallen wordt chemotherapie toegediend vóór een cystectomie of verwijdering van de blaas. Soms kan het ook de enige mogelijke behandeling zijn, maar chemotherapie kan ook na een chirurgische ingreep worden toegepast.

Radiotherapie

Als behandeling van blaaskanker wordt radiotherapie meestal toegepast bij uitgezaaide kanker, wanneer een chirurgische ingreep niet mogelijk is, ofwel om bloedingen of pijn onder controle te houden.

Immuuntherapie

Bij deze behandeling wordt het afweersysteem van de patiënt gebruikt om kankercellen te doden. De nieuwste generatie immuuntherapie kan worden toegepast bij uitgezaaide kanker die zich ondanks chemotherapie met celgroeiremmer cisplatine blijft ontwikkelen of terugkeert.

Doelgerichte therapieën

Doelgerichte therapie werkt direct in op de tumor. Het gaat om een behandeling met medicatie die de groei en deling van kankercellen blokkeert. Dergelijke therapieën zijn niet effectief bij alle tumoren. Door de genetisch profilering van het kankergezwel zoekt men naar eventuele mutaties in de FGFR-genen, zodat kan worden bepaald of een bepaald medicijn doeltreffend is bij het aanvallen van de kankercellen. Gerichte behandelingen om gevorderde kanker te behandelen wanneer andere behandelingen niet hebben gewerkt.

Het belang van een vertrouwensrelatie met personen die je verzorgen