Diagnostische tests voor baarmoederhalskanker

Diagnostische tests voor baarmoederhalskanker

Screening via uitstrijkje

Een uitstrijkje wordt uitgevoerd door de huisarts of gynaecoloog. Hierbij worden cellen van het oppervlak van de baarmoederhals weggenomen. Die cellen worden vervolgens in het laboratorium onderzocht op afwijkingen die kunnen wijzen op de transitie naar kanker.

Wil je weten welke screeningstechniek het meest geschikt is in jouw persoonlijke situatie? Neem dan contact op met je arts of gynaecoloog.

In Vlaanderen wordt er door de overheid gratis screening op baarmoederhalskanker via een uitstrijkje georganiseerd. De test wordt om de drie jaar aangeboden aan vrouwen van 25 tot 65 jaar die geen bijzonder risico hebben op baarmoederhalskanker.

In Brussel en Wallonië wordt een georganiseerde screening voorbereid. In afwachting van de invoering ervan krijgen vrouwen tussen 25 en 65 jaar de volledige terugbetaling van een uitstrijkje, dat ze om de drie jaar op vrijwillige basis kunnen laten uitvoeren.

Meer weten over de screening op baarmoederhalskanker:

Raadpleeg afhankelijk van uw woonplaats de website van de verantwoordelijke organisatie:

Coloscopie

Een biopsie of analyse van een stukje verdacht weefsel is de enige test die de diagnose baarmoederhalskanker kan bevestigen. Om dit onderzoek uit te voeren gebruikt de arts een colposcoop.

Een colposcoop is een binoculaire microscoop, waarmee de wanden van de vagina en de baarmoederhals in detail kunnen worden onderzocht. Tijdens dit onderzoek strijkt de arts de baarmoederhals in met speciale kleurstoffen zoals azijnzuur en een jodiumoplossing. Omdat deze kleurstoffen door de afwijkende cellen worden opgenomen, kan de arts ze beter onderscheiden.

Vervolgens verricht de arts een biopsie: met een speciaal pincet, een biotoom, worden weefselfragmenten weggenomen voor onderzoek onder de microscoop.

Andere diagnostische tests

Om vast te stellen in welke mate baarmoederhalskanker zich heeft verspreid en om te weten of de kanker omliggende organen zoals de blaas of het rectum is binnengedrongen ofwel is uitgezaaid naar andere organen, kunnen nog andere diagnostische tests worden uitgevoerd:

  • Endoscopie of onderzoek van de urineblaas en plasbuis met een cystoscoop, een bepaald type endoscoop of dunne buis met een lampje en een camera
  • Sigmoïdoscopie of kijkonderzoek van de endeldarm en het laatste deel van de dikke darm op de endoscopie-afdeling.
  • Radiografie van de urinewegen of intraveneuze urografie
  • CT-scan
  • MRI
  • PET-scan