Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek

Financieren van kankeronderzoek: onze 1ste missie

Al meer dan 30 jaar is onze belangrijkste missie het financieren van wetenschappelijk kankeronderzoek in België. Door de meest innovatieve kankeronderzoeksprojecten te financieren, helpen we hoop omzetten in overwinning.

De verschillende soorten onderzoek

Voor het optimaliseren van hun kankeronderzoek maken onderzoekers gebruik van verschillende methodes. Deze worden bepaald door de aard van de vragen, de vooraf opgestelde hypotheses en de verwachte resultaten. Door deze benadering kunnen ze efficiënter en gerichter werken aan baanbrekend onderzoek in de strijd tegen kanker.

De onderzoeksprojecten die wij financieren

De wetenschappelijke projecten (Grants) die wij financieren hebben tot doel: 

  • de ziekte beter te begrijpen 
  • de kans op genezing te vergroten 
  • de levenskwaliteit van mensen met kanker te verbeteren 

Onze projectoproepen financieren fundamentele, translationele en klinische onderzoeksprojecten. Deze projecten worden met zorg geselecteerd door onafhankelijke wetenschappelijke raden met als doel de ontwikkeling van baanbrekende kankeronderzoek te bevorderen.

Lopende postdoctorale mandaten

Stichting tegen Kanker steunt jonge medische specialisten via postdoctorale mandaten voor klinisch onderzoek. Zo kunnen zij aan onderzoek doen zonder hun klinische activiteiten op te geven. De Stichting betaalt hun loon voor onderzoek (50% salaris) voor een periode van 4 jaar. Hun mandaat kan één keer verlengd worden. 

Stichting tegen Kanker financiert ook postdoctorale mandaten voor  jonge onderzoekers die aan fundamenteel kankeronderzoek doen. Zo kunnen zij na hun doctoraat aan de  universiteit blijven werken, terwijl hun academische carrière een stevige boost krijgt. De Stichting betaalt hun volledig loon gedurende 4 jaar.

Uitzonderlijke projectoproepen

Indien nodig, stelt Stichting tegen Kanker extra fondsen ter beschikking voor uitzonderlijke projectoproepen, zoals financiering voor: 

  •  Hoogtechnologische apparatuur (Advanced Technology Equipment) 
  • Het ontwikkelen van behandelingen of technische verbeteringen die de gevolgen voor de aangetaste organen van kankerpatiënten kunnen verminderen en/of de functie ervan kunnen behouden. Zo wordt ook de levenskwaliteit en overlevingskans van de patiënten verhoogd. (Organ Saving Treatment & Improvement of Quality of Life)