Dr. Heidi Segers

Dr. Heidi Segers

Dit mandaat geeft mij de unieke kans om wetenschappelijk onderzoek naar het optimaliseren van de behandeling van kinderen met acute lymfatische leukemie (ALL) te combineren met klinische zorg als arts. Ondanks de hoge overlevingspercentages bij kinderen die profiteren van de huidige intensieve therapie, blijven recidief van de ziekte en de vele bijwerkingen – als gevolg van de behandeling met intensieve chemotherapie – een grote uitdaging. Met mijn onderzoek hoop ik onder andere bij te dragen aan een beter begrip en mogelijke nieuwe behandelstrategieën met minder bijwerkingen op korte en lange termijn.”

Heidi Segers, UZ Leuven