Research en operationele projecten

Research en operationele projecten

Research primaire preventie

Primaire preventie pakt risicofactoren aan zoals roken, alcohol, obesitas, gebrek aan lichaamsbeweging, onevenwichtige voeding, blootstelling aan UV-stralen, enz. Bij primaire preventie wordt ook onderzocht hoe de vaccinatiedekking verbeterd kan worden als blijkt dat vaccinatie effectief is tegen bepaalde vormen van kanker.

Research secundaire preventie

Bij secundaire preventie wordt onderzocht hoe de bestaande screening kan worden verbeterd of hoe nieuwe vormen van screening kunnen worden ontwikkeld voor mensen die een bijzonder risico lopen (zoals screening van longkanker bij rokers). Deelnemen aan screeningprogramma’s kan levens redden door de vroegtijdige opsporing van bepaalde kankervormen.

Operationele projecten

Operationele projecten zijn projecten die gedragsveranderingen of vroegtijdig opsporen van kanker bevorderen en die leiden tot een betere uitvoering van de aanbevelingen inzake primaire preventie en screening