Preventie

Preventie

KANKERPREVENTIE FINANCIEREN OM HET RISICO OP KANKER TE VERKLEINEN

Het aantal gevallen van kanker in België neemt voortdurend toe. Je kan niet altijd voorkomen dat je kanker krijgt, maar je kan je kans op kanker wel verkleinen door in te zetten op primaire preventie en vroegtijdige opsporing of screening. 

Bij Stichting tegen Kanker ondersteunen we preventieprojecten via een tweeledige projectoproep: 

Actieterrein 1: Kankerpreventie – Onderzoeksprojecten 

Deze onderzoeksprojecten richten zich op: 

  • een van de 11 risicofactoren van de Europese code tegen kanker op het gebied van primaire preventie: roken, passief roken, overgewicht, gebrek aan lichaamsbeweging, voeding, alcohol, blootstelling aan zon en uv-straling, kankerverwekkende stoffen op de werkplek, radon, hormonale therapie en HPV- en hepatitis B-infecties 
  • omgevingsrisicofactoren 
  • gedrags- en levensstijlveranderingen 
  • bekende of nieuwe screeningmethoden en -strategieën 

Actieterrein 2: Kankerpreventie – operationele projecten 

De operationele projecten die we ondersteunen zijn projecten die gedragsverandering of vroegtijdig opsporen van kanker bevorderen en die leiden tot een betere uitvoering van de aanbevelingen rond primaire preventie en screening.

Onderzoekers in de kijker

Lees de getuigenis van de onderzoekers die we financieel ondersteunen.