Toolkit – Logo’s <br> Stichting tegen Kanker

Toolkit – Logo’s
Stichting tegen Kanker

In 2024 heeft Stichting tegen Kanker haar logo’s vernieuwd. Wil je deze logo’s gebruiken voor je publicaties, affiches, banners, enz.? Je vindt ze hieronder, beschikbaar voor zowel digitale als print toepassingen.

Belangrijk: Voordat je de logo’s gebruikt, raden we je aan onze “Guidelines” door te nemen om de gebruiksvoorwaarden te kennen. Stichting tegen Kanker verleent uitsluitend op verzoek toestemming of rechten aan de gebruiker. Neem contact op met je contactpersoon binnen Stichting tegen Kanker of stuur een e-mail naar communicatie@stichtingtegenkanker.be.

Hartelijk dank voor je steun en het verspreiden van de boodschappen van Stichting tegen Kanker via je communicatiekanalen!

Gebruiksvoorwaarden

Voor elk gebruik, gelieve de gebruiksvoorwaarden te raadplegen.

Download onze logo’s

NL logo’s
Digitale en/of print toepassingen

FR logo’s
Digitale en/of print toepassingen

NL – FR logo’s
Digitale en/of print toepassingen

EN logo’s
Digitale en/of print toepassingen

DE logo’s
Digitale en/of print toepassingen