UZ Gent (2024)

UZ Gent (2024)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project : Voorlichting voor kankerpatiënten via podcasts. Focus op multidisciplinaire psychosociale ondersteuning
  • Selectiejaar: 2024
  • Organisatie: UZ Gent
  • Toegekende bedrag: 10 000€

Het Kankercentrum organiseert een reeks gratis infosessies (in groep) voor patiënten over psychosociale zorg tijdens en na een kankerbehandeling.

Volgende thema’s komen aan bod: fysieke activiteit na kanker, voeding na kanker, vermoeidheid na kanker, de normale slaap, angst voor herval, impact op je naasten, aandacht- en concentratiestoornissen en werkhervatting voor werknemers.

De inhoud van de infosessies willen we voortaan ook in beknopte vorm aanbieden in een reeks podcasts. Zo wordt de patiënt al kort geïnformeerd over de thema’s van de infosessies en kan hij/zij op basis hiervan beslissen om deel te nemen aan de fysieke groepssessies, waar dieper wordt ingegaan op de verschillende topics.

Post-covid merken we dat de interesse voor de groepssessie wat gedaald is. De podcasts kunnen patiënten helpen om de weg te vinden naar onze groepssessies. Evengoed zijn de podcasts dankzij hun flexibele vorm een ideaal kanaal om patiënten die om diverse redenen weinig interesse hebben in groepssessies goede informatie te geven en door te verwijzen.