Team van Wauters Els & Vekens Karolien (2022)

Team van Wauters Els & Vekens Karolien (2022)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Towards targeted treatment of pneumonitis induced by immune checkpoint blockade
  • Selectiejaar: 2022
  • Organisatie: KU Leuven, UZ Brussel
  • Toegekend bedrag: 564 647 €
  • Duurtijd financiering: 3 jaar

Immunotherapie heeft de prognose van vele kankerpatiënten verbeterd, maar patiënten onder deze therapie lopen een risico op auto-immune nevenwerkingen. Auto-immune longontsteking is zo’n ernstige en vrij frequente nevenwerking. Symptomen van hoest en kortademigheid kunnen invaliderend zijn, ziekenhuisopname noodzaken en zelfs dodelijk zijn. Omdat het mechanisme van auto-immune longontsteking niet goed begrepen is, is de diagnose moeilijk te stellen en de behandeling niet doelgericht maar bestaat deze uit veralgemeende onderdrukking van het immuunsysteem. Deze behandeling heeft een beperkte slaagkans, kan het effect van immuuntherapie op de tumor tenietdoen en kent vele bijwerkingen die de levenskwaliteit aantasten. Daarom doen wij al langer onderzoek naar auto-immune longontsteking, en op basis van dit onderzoek vermoeden we dat specifieke doelgerichte therapieën deze bijwerking beter zouden behandelen en minder neveneffecten veroorzaken. Met dit project willen we deze hypothese bevestigen en verfijnen, opdat de diagnostiek en de behandeling van auto-immune longontsteking verbeterd kan worden.