Team van professoren Marc Van den Eynde, Javier Carrasco, Gabriele Liberale & Jeroen Raes (2020)

Team van professoren Marc Van den Eynde, Javier Carrasco, Gabriele Liberale & Jeroen Raes (2020)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: The microbiome in colorectal metastases: nature and impact on local immune and inflammatory response, disease evolution and response to therapy
  • Selectiejaar: 2020
  • Organisatie: UCLouvain, Grand Hôpital de Charleroi, Institut Jules Bordet & KU Leuven
  • Toegekend bedrag: 399 252 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

Colorectale (dikke darm) kanker komt veel voor en de uitzaaiing ervan is vaak verantwoordelijk voor de dood van patiënten. De voeding en de bacteriële flora van de dikke darm (microbiota) kunnen de ontwikkeling van deze kanker beïnvloeden. Het immuunsysteem handhaaft een belangrijk evenwicht: het tolereert de microbiota en voorkomt dat deze zich buiten de darm verspreidt. Verstoring van dit evenwicht kan leiden tot colorectale kanker en de uitzaaiing daarvan. Onlangs hebben onderzoekers, in uitgezaaide colorectale kanker, bacteriën ontdekt die kunnen interageren met de omringende immuuncellen. In dit project willen we de microbiota binnen metastatische en primaire colorectale tumoren bestuderen, de interactie met het immuunsysteem analyseren en nagaan of deze bacteriën de evolutie en de respons op oncologische behandelingen beïnvloeden. De microbiota die metastasen koloniseert zou één van de oorzaken kunnen zijn van resistentie tegen immunotherapieën, wat nieuwe behandelingsperspectieven zou openen voor colorectale kanker.