Team van professoren Marc Peeters & Chris Verslype (2022)

Team van professoren Marc Peeters & Chris Verslype (2022)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Impact of ccfDNA on clinical decision making in NEN patients
  • Selectiejaar: 2022
  • Organisatie: UZ Antwerpen & UZ Leuven
  • Toegekend bedrag: 549 874 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

Neuro-endocriene neoplasieën (NEN’s) vormen een groep van tumoren die ontstaan vanuit de neuroendocriene cellen in verschillende orgaansystemen. Langdurige monitoring is vereist om tumorgroei en respons op therapie te controleren. De huidige opvolgingstechnieken zijn echter niet gevoelig genoeg waardoor er nood is aan nieuwe, nauwkeurige tumormerkers. Recent toonden we aan dat circulerend tumor DNA (ctDNA) aanwezig is in het bloed van NEN-patiënten met uitzaaiingen. Dit ctDNA bevat dezelfde mutaties of wijzigingen als het tumorweefsel en heeft daardoor een groot potentieel als tumormerker. Zo observeerden we een toename in de hoeveelheid ctDNA, wijzend op tumorgroei, alvorens tumorgroei werd waargenomen met beeldvorming. Het doel van dit project is daarom na te gaan of de hoeveelheid ctDNA een geschikte tumormerker is voor de opvolging van NEN-patiënten. Hiervoor zal ctDNA gedetecteerd worden met behulp van twee nieuwe, zeer gevoelige technieken in een grote internationale studiepopulatie bestaande uit 250 NEN-patiënten.