Team van professoren Maarten Lambrecht & Marijke de Saint-Hubert (2022)

Team van professoren Maarten Lambrecht & Marijke de Saint-Hubert (2022)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: ProPOSE: Proton therapy in Pregnancy for Optimal, Safe and Effective cancer treatment
  • Selectiejaar: 2022
  • Organisatie: UZ Leuven & SCK CEN
  • Toegekend bedrag: 523 047 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

Één op duizend zwangere vrouwen worden gediagnosticeerd met kanker tijdens hun zwangerschap. Hoewel tegenwoordig 71% van de vrouwen behandeld worden tijdens de zwangerschap, wordt radiotherapie slechts bij 1-3% toegepast. De drempel om te bestralen is momenteel te hoog en resulteert in suboptimale therapie die nadelige gevolgen kan hebben voor moeder en kind. Pioniersonderzoek toont dat proton therapie de foetale stralingsdosis met een tienvoud kan verlagen t.o.v. de gebruikelijke foton radiotherapie. Echter, tot dusver gaat het enkel om individuele gevallen, zonder overkoepelend kader om dit breed toe te passen. Gebruik makend van fysieke metingen en computationele modellen, wil het ProPOSE project de foetale stralingsdosis tijdens protontherapie kwantificeren en optimaliseren, om duidelijke richtlijnen te ontwikkelen voor het optimale gebruik van proton therapie tijdens de zwangerschap. Deze kennis zal onmiddellijk, zowel nationaal als internationaal, geïmplementeerd worden, waardoor meer zwangere vrouwen met kanker toegang krijgen tot een veilige, effectieve en optimale radiotherapie behandeling.