Team van professoren Kris Gevaert & Kevin Lamote (2022)

Team van professoren Kris Gevaert & Kevin Lamote (2022)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Validation of a protein biomarker panel in exhaled breath condensate
  • Selectiejaar: 2022
  • Organisatie: UGent & UAntwerpen
  • Toegekend bedrag: 249 350 €
  • Duurtijd financiering: 3 jaar

Longvlieskanker is een zeer zeldzame doch agressieve kanker die veroorzaakt wordt door eerdere blootstelling aan asbestvezels. Helaas wordt de diagnose vaak pas laattijdig en in een vergevorderd stadium gesteld, wat leidt tot een zeer slechte prognose. Bovendien zijn de huidige diagnosetechnieken erg invasief en is routinescreening geen optie voor de risicopopulatie die blootgesteld werd aan asbest. Met het doel een vroegtijdige diagnose te kunnen bekomen, focust dit project op eiwitten aanwezig in ademcondensaat als diagnostische biomerkers. In een voorgaande studie lag de focus op het identificeren van eiwitten die longvlieskankerpatiënten kunnen onderscheiden van verschillende controlegroepen. Het doel van de huidige studie is het valideren van deze eiwitten om na te gaan of ze effectief gebruikt kunnen worden als diagnostische test in de kliniek. Op termijn verwachten we dat deze diagnostische test een positief effect kan hebben op het algemene welzijn en de overlevingskansen van longvlieskankerpatiënten.