Team van professor Wilfried De Neve (2018)

Team van professor Wilfried De Neve (2018)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Cardiac and lung toxicity reduction using prolonged deep-inspiration breath hold combined with prone crawl position for patients requiring radiotherapy of breast/thoracic wall and regional lymphnodes
  • Selectiejaar: 2018
  • Organisatie: UGent
  • Toegekend bedrag: 225 000 €
  • Duurtijd financiering: 3 jaar

Team van professor Wilfried De Neve

Radiotherapie heeft een gevestigde rol in borstkanker, complementair aan chirurgie en systemische therapieën om ziekteherval te voorkomen en de overleving te verbeteren. Langdurige opvolging laat zien dat het gunstige effect op overleving wordt afgezwakt door straling-geïnduceerde hart- en longkankersterfte, vooral bij patiënten die ook bestraling van regionale lymfeklieren (locoregionale radiotherapie) nodig hebben. Radiotherapie in “crawl” buikligpositie is ontwikkeld door het team van Wilfried De Neve aan Universiteit Gent om sterke dosisreductie van de longen te bekomen bij patiënten die locoregionale radiotherapie nodig hebben.

Doctor Michael Parkes heeft aan de Universiteit van Birmingham een techniek van langdurige diepe ademhalingsstop (L-DIBH) ontwikkeld die de hartdosis sterk kan verlagen. Het doel van dit project is L-DIBH te combineren met crawl buikligpositie (crawl L-DIBH). Computer simulaties van locoregionale radiotherapie tonen dat crawl L-DIBH het risico op overlijden door straling-geïnduceerde hartschade of longkanker zou kunnen meer dan halveren in vergelijking met de actuele radiotherapietechnieken.