Team van professor Stefan Constantinescu (2022)

Team van professor Stefan Constantinescu (2022)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Role of the Human Thrombopoietin Receptor in Myeloproliferative Neoplasms and transition to Secondary Acute Myeloid Leukemia
  • Selectiejaar: 2022
  • Organisatie: Institut de Duve
  • Toegekend bedrag: 600 000 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

Myeloproliferatieve neoplasma’s (MPN’s) zijn ziekten die worden gekenmerkt door de omzetting van te veel stamcellen in bloedcellen in het beenmerg. MPN’s kunnen zich ontwikkelen tot de zeer agressieve vorm van kanker, secundaire acute myeloïde leukemie (SAML). NMP’s worden geïnduceerd door mutaties in drie verschillende genen, maar de ontwikkeling van deze ziekten vereist de expressie van de trombopoëtinereceptor (TpoR). Tot nu toe kon de ziekte niet worden gemodelleerd in muizen omdat de structuur van de muriene TpoR verschilt van die van de mens. Wij zullen een muismodel creëren waarin een gehumaniseerde TpoR tot expressie wordt gebracht in plaats van de muriene TpoR. Dit model zal getest worden in de context van genetische mutaties die NMP induceren. Wij zullen de expressie van TpoR analyseren tijdens de eerste en laatste stadia van de ziekte, tot aan het stadium van acute leukemie. Wij hopen dat dit de weg zal openen naar nieuwe behandelingsmogelijkheden voor deze vormen van acute myeloïde leukemie.