Team van professor Nico Callewaert (2022)

Team van professor Nico Callewaert (2022)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Arming therapeutic CAR-T cells with glyco-engineered suppressors of tumor-infiltrating regulatory T cells
  • Selectiejaar: 2022
  • Organisatie: UGent
  • Toegekend bedrag: 359 999 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

CAR-T celtherapie wordt beschouwd als een doeltreffende oplossing voor recidiverende of resistente tumoren, voornamelijk bij hematologische kwaadaardige aandoeningen.

Voor solide tumoren blijft het therapeutisch succes van CAR-T cellen echter laag, met het meeste succes tot nu toe bij non-Hodgkin-lymfoom (DLBCL, diffuus grootcellig B-cel lymfoom). Een belangrijk probleem bij solide tumoren, is de sterke onderdrukking van het immuunsysteem, grotendeels als gevolg van infiltratie van actieve regulatoire T-cellen (Tregs).

Wij zullen via twee verschillende strategieën de CAR-T cellen zodanig proberen aan te passen zodat ze in staat zijn om suikers-gemodificeerde therapeutische eiwitten te maken en te secreteren. Deze therapeutische eiwitten moeten ervoor zorgen dat de immuun-onderdrukkende Treg activiteit wordt verlaagd, zodat de anti-tumor werking van CAR-T cellen kan verbeteren. De efficiëntie van deze gemanipuleerde CAR-T-cellen zal in vitro en in vivo worden geëvalueerd in immuun-competente, tumor dragende muizen.