Team van professor Nick Van Gastel (2020)

Team van professor Nick Van Gastel (2020)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Understanding metabolic crosstalk in the leukemic bone marrow niche
  • Selectiejaar: 2020
  • Organisatie: Institut de Duve
  • Toegekend bedrag: 480 000 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

Chemotherapie blijft de standaardbehandeling voor acute myeloïde leukemie, maar bij de meeste patiënten overleven een klein aantal kankercellen in het beenmerg die op termijn zorgen voor herval. Het ontwikkelen van nieuwe therapieën om deze chemoresistente cellen te elimineren is dan ook van groot klinisch belang. Eerder onderzoek toont aan dat bindweefselcellen in het beenmerg (gekend als stromale cellen) een rol spelen in het beschermen van leukemiecellen tegen chemotherapie. Dit project beoogt inzicht te krijgen in de metabolieten (producten dat tijdens de stofwisseling wordt gevormd) die geproduceerd worden door deze stromale cellen en die als voedingsstoffen dienen voor leukemiecellen en hen helpen resistent te worden aan de therapie. Het doel van dit onderzoek is de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen die de communicatie tussen cellen in het beenmerg verstoren en zo resistentie tegen chemotherapie verhinderen en zodoende de overlevingskansen van de patiënt verbeteren.