Team van professor Marc Van den Eynde (2022)

Team van professor Marc Van den Eynde (2022)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Dimensional characterization of immune and T cells population in metastatic colorectal cancer for the development of circulating immune biomarker
  • Selectiejaar: 2022
  • Organisatie: UCLouvain
  • Toegekend bedrag: 249 500 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

De immuunmicro-omgeving en het moleculaire profiel van colorectale kanker (CRK) en zijn uitzaaiingen zijn wereldwijd heterogeen, zowel ruimtelijk als in de tijd. Analyse van biomarkers in het bloed, waaronder analyse van circulerend tumor-DNA, precieze karakterisering van immuuncellen (door flowcytometrie) en sequentiebepaling van het T-celrepertoire maken het nu mogelijk om de tumor en zijn immuunomgeving globaler en in de tijd te karakteriseren. Ons onderzoeksproject is gericht op het karakteriseren van het immuunbloedprofiel van patiënten die worden geopereerd voor dikkedarmkanker (primaire tumor en uitzaaiingen) door dit te vergelijken met de immuunmicro-omgeving die wordt aangetroffen in geopereerde tumoren en uitzaaiingen. Ten slotte zullen we, als onderdeel van een klinische studie en op basis van het tumor- en immuunbloedprofiel van patiënten met uitgezaaid CRK, proberen hun respons op een behandeling bestaande uit een combinatie van immuuntherapie, chemotherapie en doelgerichte therapie te voorspellen.