Team van professor Jingjing Zhu (2022)

Team van professor Jingjing Zhu (2022)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Regulation of anti-tumor immunity by the aryl hydrocarbon receptor in asbestos-induced mesothelioma
  • Selectiejaar: 2022
  • Organisatie: Institut de Duve
  • Toegekend bedrag: 320 000 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

Blootstelling aan asbest zou, naast het carcinogeen effect op mesotheelcellen, een onderdrukkend effect kunnen hebben op de anti-tumor immuniteit. Bij zowel muizen als mensen is duidelijk aangetoond dat asbest de productie van reactieve zuurstofsoorten (ROS) en de activering van de nuclear factor erythroid 2 (Nrf2)-gerelateerde factor 2 in tumorcellen en ontstekingscellen induceert. Aryl koolwaterstof receptor (AHR) signalering integreert de invloed van omgeving en metabolisme op de immuunrespons. Recente studies hebben aangetoond dat AHR activatie immunosuppressieve evenementen veroorzaakt en tumorprogressie bevordert. Wij willen de rol van AHR in asbest-geïnduceerd mesothelioom evalueren, met de nadruk op de impact ervan tegenover de asbest-geïnduceerde wijziging van de immuuncelfunctie. We zullen ook de regulering van AHR activiteit evalueren als mogelijk therapeutisch doelwit voor asbest-geïnduceerd maligne pleura-mesothelioom.