Team van professor Jan Cools (2022)

Team van professor Jan Cools (2022)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: EZH2 as a transcriptional activator in T-ALL
  • Selectiejaar: 2022
  • Organisatie: KU Leuven
  • Toegekend bedrag: 540 000 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

T-cel acute lymfatische leukemie (T-ALL) wordt gekarakteriseerd door een sterke deregulatie van genexpressie in kankercellen. Dit wordt veroorzaakt door veranderingen in transcriptie factoren (het biologische mechanisme dat DNA kopieert naar RNA om een eiwit te synthetiseren), maar ook door veranderingen in de histonen die mee genexpressie regelen. Zo hebben we recent aangetoond dat 14% van de T-ALL gevallen wordt gekenmerkt door veranderingen in het PRC2 complex, een complex dat histonen kan methyleren en zo genexpressie kan verminderen. EZH2 is een eiwit van het PRC2 complex, maar er komt steeds meer evidentie dat EZH2 ook nog een andere rol kan spelen in de cel en genexpressie nog op andere manieren kan bepalen. In dit project willen we uitzoeken hoe EZH2 die bijkomende rol speelt in T-ALL. Als we dergelijke rol voor EZH2 kunnen bevestigen, dan is een volgende doelstelling om te analyseren of EZH2 een mogelijk doelwit voor therapie kan zijn.