Team van professor Guido Van Camp (2020)

Team van professor Guido Van Camp (2020)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Towards a novel generation detection biomarkers for malignant pleural mesothelioma in clinical practice
  • Selectiejaar: 2020
  • Organisatie: UAntwerpen
  • Toegekend bedrag: 223 000 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

Maligne pleuraal mesothelioom (MPM) is een zeldzame en agressieve vorm van kanker die wordt geassocieerd met blootstelling aan asbest. De huidige diagnosemethoden zijn niet gevoelig genoeg, wat leidt tot een late detectie en een slechte prognose. Daarom is er behoefte aan een nieuwe biomerker test voor de vroege detectie van MPM. Met een voldoende hoge gevoeligheid kan deze test ook worden gebruikt als screeningstest voor populaties met een verhoogd risico, zoals asbestblootgestelden.

Methylatie op circulerend tumor DNA (ctDNA), dat aanwezig is in bloed en in uitgeademde lucht, is een veelbelovend onderzoeksgebied voor nieuwe biomerkers. In het eerste deel van dit project zal een nieuwe techniek ontwikkeld worden die kan worden gebruikt voor DNA methylatie analyse. Daarna zal een test worden ontwikkeld, geoptimaliseerd en gevalideerd die MPM zeer gevoelig kan detecteren op basis van ctDNA methylatie in gecondenseerde ademcondensaten en bloedstalen.