Team van professor Gert De Meerleer (2018)

Team van professor Gert De Meerleer (2018)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Metastasis-directed therapy in castration-refractory prostate cancer: MEDCARE
  • Selectiejaar: 2018
  • Organisatie: KU Leuven
  • Toegekend bedrag: 200 000 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

Team van professor Gert De Meerleer

Dit onderzoek legt zich toe op patiënten met castratie resistent prostaatkanker (CRPC), bij wie zich beperkte ziekteprogressie (toename/nieuw ontstaan van 1-3 letsels) voordoet onder behandeling met systeemtherapie. We willen nagaan hoe lang we een volgende lijn systeemtherapie kunnen uitstellen, alsook wat het effect is op (prostaatkanker specifieke) overleving, wanneer we gebruik maken van metastase-gerichte therapie.

Deze gerichte therapie kan bestaan uit hoog gedoseerde en gerichte ‘stereotactische’ radiotherapie (SBRT), dan wel ‘metastasectomie’, zijnde een lokale heelkunde om de metastase weg te halen. Eerst kijken we de gegevens na van patiënten die in het verleden behandeld werden. Dit geeft ons informatie om een observationele studie op te stellen, waaruit daarna ook een gerandomiseerde studie volgt, waarbij een groep patiënten metastase-gericht zal behandeld worden (experimenteel), en de andere groep de standaardtherapie krijgt . Daarnaast willen we het potentieel van protontherapie vergelijken met de huidige fotonen bestraling in een planningsstudie, alsook de waarde evalueren van de beeldvormingstechniek PSMA PET-CT.