Team van Professor Gabriele Bergers (2018)

Team van Professor Gabriele Bergers (2018)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Unravelling and targeting microglia-driven glioma invasion
  • Selectiejaar: 2018
  • Organisatie: KU Leuven
  • Toegekend bedrag: 540 000 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

Glioblastomas (GBM) zijn de meest dodelijke hersentumoren – zij reageren amper op behandelingen en invaseren de hersenen zodat chirurgisch verwijderen onmogelijk is. Chirurgische tumorresectie is nog steeds de sterkste troef voor overleving.

De Prognose bij herval is zeer ongunstig, de mediane overleving is amper 9 maanden. We ontdekten dat tumorcellen op de rand van de tumoren micro-glial cellen (hersen-immuun cellen) activeren die moleculen afscheiden om tumor-invasie te bevorderen.

Voor het eerst konden we operabele, wel-afgelijnde GBM genereren door gewoon de microglia-activiteit te blokkeren. Dit biedt een nieuw concept om chirurgisch verwijderen te verbeteren en dus ook de overlevingskansen van de patiënt te verhogen. We zullen relevante GBM muismodellen en humane GBMs gebruiken in combinatie met nieuwe technologieën om de paracriene communicatiesignalen in microglia-aangestuurde tumor invasie te ontrafelen, met het oog op het identificeren en valideren van nieuwe therapeutische strategieën in een geplande klinische trial voor GBM patiënten bij UZ Leuven.