Team van professor Diether Lambrechts (2020)

Team van professor Diether Lambrechts (2020)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Alternative RNA splicing as a predictor of response to checkpoint immunotherapy
  • Selectiejaar: 2020
  • Organisatie: KU Leuven
  • Toegekend bedrag: 379 960 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

 

Hoewel er verschillende biomerkers bestaan die voorspellen welke kankerpatiënten een waarschijnlijke respons op immuun checkpoint-blokkade (ICB) hebben, zijn deze biomerkers niet accuraat genoeg om routinematig toegepast te worden in de klinische diagnostiek. De tumormutatiebelasting (TMB) geeft het aantal kanker specifieke mutaties weer en is een dergelijke biomerker. Tumorcellen met een hoge TMB hebben een verhoogde antigeniciteit en worden dus makkelijker door het immuunsysteem herkend waardoor ze beter reageren op immunotherapie. Omdat tumoren met een lage TMB echter ook op ICB kunnen reageren, zouden er andere mechanismen (naast TMB) bestaan die ook bijdragen aan de antigeniciteit van de tumor. Hier testen we of alternatieve mRNA splicing in kankercellen aanleiding kan geven tot verhoogde antigeniciteit. Door de allernieuwste single-cell technologiën en complexe bioinformatica te gebruiken, zullen we alternatieve splicing in tumoren kwantificeren. We zullen deze data combineren met TMBdata en onderzoeken of de combinatie een betere biomerker is om respons op ICB te voorspellen.