Team van Professor Didier Cataldo (2018)

Team van Professor Didier Cataldo (2018)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Mechanisms of chemotherapy resistance in mesothelioma
  • Selectiejaar: 2018
  • Organisatie: Université de Liège
  • Toegekend bedrag: 300 000 €
  • Duurtijd financiering: 3 jaar

Team van Professor Didier Cataldo

De resistentie van het mesothelioom aan chemotherapie is een van de grootste problemen in de behandeling van patiënten en de mechanismes van deze resistentie zijn onvoldoende begrepen. We stellen een onderzoeksproject voor gebaseerd op solide preliminaire resultaten (met inbegrip van mesothelioommodellen bij muizen en mesothelioomcellen resistent aan cisplatine) opgebouwd rond twee assen.

De eerste onderzoeksas beoogt de studie van de rol van een membraamenzym, het protease ADAM8, in de resistentie aan cisplatine. We hebben aangetoond dat de remming van ADAM8 een grotere gevoeligheid tegenover cisplatine induceert. We gaan de impact bestuderen van de depletie van ADAM8 op de constitutie van nieuwe bloed- en lymfevaten.

Binnen het kader van onze tweede onderzoeksas, zullen we de cisplatine-resistente cellen die we recent hebben aangemaakt karakteriseren en we zullen een specifieke klasse van mediatoren bestuderen (niet-coderende lange RNA’s) die een sleutelrol zouden kunnen spelen in de resistentie aan cisplatine.