CHU Brugmann – site Horta (2023)

CHU Brugmann – site Horta (2023)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: De impact van EMDR interventie (train protocol) op trauma bij patiënten behandeld met chemotherapie voor niet-metastatische borstkanker: een pilotstudie
  • Selectiejaar van het project: 2023
  • Organisatie: CHU Brugmann – site Horta
  • Toegekend bedrag: 40800€

Deze studie evalueert de haalbaarheid van het treinprotocol afgeleid van EMDR-therapie op het trauma van patiënten die behandeld worden met chemotherapie voor niet-metastatische borstkanker.

Het eerste doel is om te evalueren of er een effect is op trauma van de interventie met behulp van het treinprotocol (experimentele groep: EMDR) in vergelijking met gebruikelijke zorg (controlegroep). Het tweede doel was om te beoordelen of de interventie met het treinprotocol een effect had op emotionele regulatie en kwaliteit van leven, vergeleken met gebruikelijke zorg.

Patiënten werden gerandomiseerd naar de EMDR-groep of de gebruikelijke zorggroep. Tijdens hun chemotherapie krijgt de EMDR-groep een interventie waarbij het treinprotocol wordt gebruikt. Beoordelingen bestaan uit het invullen van vragenlijsten. Trauma zal worden beoordeeld door de Post Traumatic Growth Inventory (PTGI), emotionele toestand door de Hospital Anxiety Depression Scale (HADS) en de Edmonton Scale, en kwaliteit van leven door de European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC QLQ-C30). In totaal zullen 50 patiënten worden geïncludeerd (25 in België in het CHU Brugmann en 25 in Luxemburg in het CHL). De resultaten zouden vanaf 2025 gepubliceerd moeten kunnen worden.