AZ Turnhout (2024)

AZ Turnhout (2024)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Onco-Action beweegprgramma 
  • Selectiejaar van het project: 2024 
  • Organisatie: AZ Turnhout 
  • Toegekend bedrag:  €7 212,05 

Het Onco-Action beweegprogramma zet patiënten voor en na hun behandeltraject voor (borst)kanker aan tot een vernieuwde persoonlijke beweeg- of sportbeleving.  

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat bewegen helpt bij symptoombestrijding, het verbetert de kwaliteit van leven, de kans op herval vermindert en er is een verbeterde overleving. Daarom is het nodig om beweging deel te laten uitmaken van het zorgtraject. Echter, patiënten die de diagnose kanker krijgen worden met veel uitdagingen geconfronteerd en zijn lichamelijk vaak vermoeid. Een breed, goed doordacht en hedendaags aanbod aan beweging onder begeleiding van zorgverstrekkers met een specialisatie in de oncologische zorg is daarbij noodzakelijk. 

Wij hebben nu 2 multidisciplinaire beweegprogramma’s in AZ Turnhout. Patiënten geven aan dat gewoon bewegen en écht sporten ook een behoefte is, en bij voorkeur onder begeleiding van experten in oncologische zorg. Met het unieke intramurale concept Onco-Action, komen we aan deze vraag tegemoet.  

Onco-Action bestaat uit 24 lessen. Bij 18 ervan ligt de focus op cardio- en krachttraining met individueel gestelde doelen. De andere 6 lessen zijn een kennismaking met een sporttak die positieve impact heeft op het herstel na borstkanker zoals pilates, bodystep, bootcamp, badminton, fit-o-meter en nordic walking. Patienten worden gemotiveerd het sporten ook extramuraal verder te zetten. 

Met het motto ‘Samen fit! Samen sterk!’ bieden we onze patiënten een totaalpakket aan beweging aan.