Zijn elektromagnetische velden kankerverwekkend?

Zijn elektromagnetische velden kankerverwekkend?

Ioniserende straling

Ioniserende straling is schadelijk voor mensen en bewezen kankerverwekkend. Zo luidt het wetenschappelijke oordeel van het International Agency for Research on Cancer (IARC).

Aan ioniserende straling zijn risico’s verbonden, zelfs bij de laagste intensiteit, en de gevolgen ervan stapelen zich in de loop van de tijd op. Langdurige blootstelling aan lage dosissen brengt dezelfde risico’s met zich mee als een korte blootstelling aan hoge dosissen. Het risico hangt af van de intensiteit van de straling, de bron, de duur van de blootstelling en de aard van de organen en weefsels die aan de straling worden blootgesteld.

Medische beeldvorming is de grootste bron van blootstelling aan ioniserende straling. Let wel: om te kunnen vaststellen of je ziek bent, heb je natuurlijk wel medische beeldvorming nodig. Volg daarom alle veiligheidsmaatregelen als je een röntgenfoto, een scan of andere medische beelden moet laten maken.

Wil je meer weten over ioniserende straling? Surf naar WHO | Ionizing radiation, health effects and protective measures.

Niet-ioniserende straling

Niet-ioniserende straling is . Het ontbreekt niet-ioniserende elektromagnetische golven aan voldoende energie om moleculaire verbindingen te verbreken en daardoor kunnen ze geen schade toebrengen aan menselijke cellen. Volgens de huidige kennis uit talrijke studies kan niet-ioniserende straling dus geen kanker kan veroorzaken.

Toch is opvolging op lange termijn nodig voor recente technologieën. Het gaat dan om de volgende vormen van niet-ioniserende straling:

  • elektromagnetische velden in de buurt van hoogspanningslijnen
  • zichtbaar licht (zoals zonlicht, elektrische peertjes, ledlampen, fluorescerend licht en andere lampen)
  • infraroodstraling (zoals warmtelampen en elektrische grill)
  • microgolfovens (waarbij de golven hun energie overbrengen naar watermoleculen in voedsel, waardoor het wordt verwarmd)
  • wifi- en gsm-signalen
  • radio- en televisiegolven