Wat zijn de belangrijkste oorzaken van luchtvervuiling?

Wat zijn de belangrijkste oorzaken van luchtvervuiling?

Diesel

Uitlaatgassen van dieselmotoren worden door de WHO als kankerverwekkend beoordeeld Als je in een slecht verluchte ruimte zit waar veel uitlaatgassen van dieselmotoren hangen (bijvoorbeeld een garage met auto’s of boten), dan loop je een hoger risico op longkanker.

Radon

Radon is een radioactief gas dat van nature aanwezig is in de bodem en in rotsen. De concentratie ervan varieert van regio tot regio, afhankelijk van de aard van de bodem. Radon is geur- en kleurloos en kan infiltreren in woningen. Het gas zou verantwoordelijk zijn voor 7% van de longkankers in ons land. Het gas zou verantwoordelijk zijn voor 7% van de longkankers in ons land.

Wil je meer weten over radon? Surf hier

Fijn en ultrafijn stof

Fijn en ultrafijn stof wordt voornamelijk uitgestoten door uitlaatgassen in het verkeer, de verwarming thuis en de industrie. De diameter van deze stofdeeltjes ligt tussen 10 en 2,5 micrometer.

In België worden jaarlijks bijna 13.000 sterfgevallen toegeschreven aan blootstelling aan (ultra)fijne stofdeeltjes. Ouderen, mensen met andere aandoeningen en jonge kinderen zijn het gevoeligst voor de gevolgen ervan.

Organische oplosmiddelen

Organische oplosmiddelen zijn chemische stoffen die je in heel wat industriële en huishoudproducten vindt, zoals schoonmaakmiddelen en verf- of lakverdunners. Regelmatige blootstelling aan lage dosissen via je longen (of huid, nagels, ogen en spijsverteringsstelsel) kan je ademhalingsstelsel, je lever en je nieren beschadigen.

Als je met deze oplosmiddelen moet werken, neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen:

    • Lees het etiket aandachtig en volg de gebruiksaanwijzing.
    • Verlucht de ruimte.
    • Draag handschoenen en beschermende kledij om contact met de huid te vermijden.
    • Bewaar de oplosmiddelen in een goed geventileerde ruimte.

Tabak

Tabak(srook) is de gevaarlijkste bron van vervuiling binnenshuis.