Wat we doen
Wat we doen

Met de steun van onze donateurs en partners is Stichting tegen Kanker actief op drie fronten: we financieren wetenschappelijk kankeronderzoek, we sensibiliseren rond preventie en screening en we ondersteunen mensen met kanker en hun naasten.

Kankeronderzoek financieren

Sinds haar oprichting is Stichting tegen Kanker een belangrijke drijvende kracht achter het wetenschappelijk kankeronderzoek: de enige manier om kanker te begrijpen en behandelingen te ontwikkelen.

Op sleutelmomenten hebben we belangrijke projecten gefinancierd met Grants om diagnoses en behandelingen te verbeteren. En dat blijven we vandaag doen. We ondersteunen fundamenteel, translationeel en klinisch onderzoek.

 • Met onze Scientific Grants financieren we fundamentele en klinische onderzoeksprojecten. Deze worden geselecteerd en geëvalueerd door onafhankelijke wetenschappelijke raden. Deze financiering bedraagt minstens 50% van onze uitgaven.
 • Met onze Postdoctorale mandaten voor klinisch en fundamenteel onderzoek financieren we de volledige of gedeeltelijke bezoldiging van medische specialisten en onderzoekers. Zo kunnen zij hun onderzoeksactiviteiten voortzetten naast hun klinische werk.
 • Als de behoefte zich voordoet, lanceren we uitzonderlijke projectoproepen.

Sensibiliseren rond preventie en screening

Preventie en screening blijven essentieel in de strijd tegen kanker. Vandaag weten we dat 40% van de kankers voorkomen kan worden door de 12 aanbevelingen van de Europese code tegen kanker toe te passen.

 • Met onze Grants Cancer Prevention ondersteunen we primaire en secundaire preventie-onderzoeksprojecten. Naast het onderzoek naar kankerpreventie financieren we ook  operationele projecten.
 • We informeren en sensibiliseren het grote publiek over de risicofactoren die de ontwikkeling van kanker kunnen beïnvloeden en die vermeden kunnen worden. De strijd tegen roken en de bescherming tegen ultraviolette straling vormen hierbij onze prioriteiten.
 • We roepen de overheid op om meer aandacht te besteden aan preventie.
 • We moedigen het publiek aan om deel te nemen aan de bevolkingsonderzoeken van de overheid.
 • We ondersteunen preventieonderzoek.

Mensen met kanker en hun naasten ondersteunen

Sinds haar oprichting zet Stichting tegen Kanker zich in om de levenskwaliteit van mensen met kanker en hun naasten te verbeteren en ondersteuning te bieden op het terrein.

 • Onze Social Grants verlenen financiële steun aan projecten rond de verbetering van de levenskwaliteit en het psychosociale welzijn van mensen met kanker en hun naasten.
 • Onze dienst Kankerinfo biedt je kwaliteitsvolle en wetenschappelijk gevalideerde info via telefoon, e-mail, onze website en brochures. Gezondheidsprofessionals staan je gratis te woord.
 • We ontwikkelen hulpmiddelen voor mensen met kanker, zoals Mijn Gids voor het opvolgen van hun ziekte of de website Reconnect, die hen begeleidt bij de re-integratie op de werkvloer.
 • Onze Levenslopen zijn lokale initiatieven die een hele gemeenschap vrijwilligers mobiliseren in de strijd tegen kanker en vormen een eerbetoon aan wie door kankere is getroffen. Ze leveren ook geld op voor onderzoek.
 • Samen met een vzw organiseren we de “Kinderkankerdag”, een familiedag voor jonge kankerpatiëntjes en hun familie.