Risicofactoren bij strottenhoofdkanker

Risicofactoren bij strottenhoofdkanker

Tabak

Tabak is de belangrijkste risicofactor met betrekking tot hoofd- en halskanker (85% van de gevallen).

Alle manieren om tabak te consumeren, zoals roken, inhaleren van snuiftabak of kauwen van pruimtabak, verhogen het risico.

Ook niet-rokers die vaak worden blootgesteld worden aan tabaksrook in hun omgeving, lopen meer risico op kanker in keelholte en strottenhoofd.

Stoppen met roken loont altijd de moeite.

Alcohol

Frequente en buitenmatige alcoholconsumptie kan kanker van de onderste keelholte en het strottenhoofd in de hand werken. Alcoholmisbruik, gecombineerd met veel roken, verhoogt het risico.

Geslacht

Bij mannen wordt driemaal meer kanker van de onderste keelholte en viermaal meer strottenhoofdkanker vastgesteld dan bij vrouwen.

Leeftijd

Hoewel kanker van de onderste keelholte en het strottenhoofd voorkomt op elke leeftijd, is het risico groter na de leeftijd van 50 jaar.

Beroepsmatige blootstelling

Langdurige blootstelling aan bepaalde schadelijke producten op de werkplek verhoogt het risico op kanker van de onderste keelholte en het strottenhoofd. Het schadelijke effect van deze blootstelling is nog groter bij rokers.

Het gaat om diverse schadelijke producten:

    • asbest
    • houtstof
    • verfdampen
    • metaaldampen
    • bepaalde chemicaliën

Voeding

Een voedingspatroon met weinig fruit en groente, en een tekort aan vitamine A en E kan het risico op kanker van de onderste keelholte en het strottenhoofd verhogen.

Humaan papillomavirus (HPV)

Wie besmet is met het seksueel overdraagbare humaan papillomavirus (HPV) heeft meer kans om kanker van de onderste keelholte en het strottenhoofd te krijgen. Het grootste risico lopen mensen die zich niet beschermen tijdens geslachtsgemeenschap en orale seks.

Cannabis (marihuana, wiet)

Recent onderzoek brengt aan het licht dat cannabisgebruik het risico op kanker van de onderste keelholte en het strottenhoofd kan verhogen.