Risicofactoren bij niet-melanome huidkankers

Risicofactoren bij niet-melanome huidkankers

Uv-straling

Een van de voornaamste oorzaken van huidkanker is langdurige en herhaalde blootstelling aan uv-straling van de zon en/of zonnebank.

Ernstige zonnebrand, vooral in de kindertijd, verhoogt het risico op huidkanker op volwassen leeftijd.

Huidkanker komt vaker voor bij mensen die buitenshuis werken.

Huidtype

Niet iedereen reageert in dezelfde mate op blootstelling aan uv-straling. Afhankelijk van je huidtype is het risico op een melanoom groter of kleiner.

Er zijn zes verschillende huidtypes, van licht tot donker, die allemaal anders reageren op uv-straling. Hierbij spelen bruinen en verbranden een belangrijke rol.

Hoe lichter je huid, hoe gevoeliger die is voor uv-straling. En omgekeerd: hoe donkerder je huid, hoe minder kwetsbaar die is voor uv-straling.

De meeste Belgen hebben een licht huidtype, waarbij de huid makkelijk bruin wordt, maar ook snel verbrandt.

Persoonlijke of familiale factoren

Heb je ouders, broers en/of zussen die huidkanker hebben gehad, dan heb je een hoger risico om deze aandoening ook te krijgen.

Er zijn ook zeldzame erfelijke vormen van huidkanker.

Bij mensen die al huidkanker hebben gehad, is het risico op het krijgen van een andere huidkanker groter.

Andere risicofactoren

Minder vaak voorkomende risicofactoren voor verschillende huidkankers:

    • Geneesmiddelen die het immuunsysteem onderdrukken, bijvoorbeeld na een orgaantransplantatie
    • Mensen die voor een huidaandoening worden behandeld met uv-straling

Wie als kind radiotherapie onderging, heeft een verhoogd risico op huidkanker in het bestraalde gebied.