Risicofactoren bij hersenkanker

Risicofactoren bij hersenkanker

Leeftijd

Hoewel mensen van alle leeftijden hersenkanker kunnen krijgen, komt dit kankertype het meest voor bij kinderen en ouderen.

Geslacht

Hersenkanker wordt vaker bij mannen dan bij vrouwen vastgesteld, ook al is dat niet het geval bij alle hersentumoren. Meningeoom, bijvoorbeeld, komt meer voor bij vrouwen.

Blootstelling aan chemische stoffen

Word je thuis of op het werk geregeld blootgesteld aan oplosmiddelen, pesticiden, aardolieproducten, rubberderivaten of vinylchloride, dan loop je wellicht een groter risico om een hersentumor te ontwikkelen. Dit verband moet echter nog worden aangetoond.

Familiale geschiedenis

Ongeveer 5% van de hersentumoren kan in verband worden gebracht met genetische of erfelijke aandoeningen zoals Li-Fraumeni-syndroom, neurofibromatose, basaalcelnaevus syndroom, tubereuze sclerose complex, Turcot-syndroom en de ziekte van Von Hippel-Lindau. Andere mogelijke erfelijke factoren worden nog onderzocht.

Virale infecties

Infectie met het epstein-barrvirus, dat klierkoorts veroorzaakt, verhoogt het risico op primair centraal zenuwstelsel lymfoom. Onderzoekers treffen in bepaalde tumoren een hoge concentratie van een veel voorkomend virus, met name cytomegalovirus (CMV). Het oorzakelijk verband met hersenkanker is nog niet aangetoond.

Straling

De behandeling van de hersenen of het hoofd met ioniserende straling, zoals röntgenfoto’s, verhoogt het risico op hersentumoren.

Hoofdtrauma, epileptische aanvallen

Uit bepaalde onderzoeken blijkt dat hoofdtrauma en meningeoom aan elkaar zijn gerelateerd. Een voorgeschiedenis van epileptische aanvallen wordt ook in verband gebracht met hersentumoren. Omdat een hersentumor epileptische aanvallen kan veroorzaken, is het niet bekend of dergelijke aanvallen het risico op hersentumoren vergroten, dan wel optreden als gevolg van de tumor, of dat  de medicatie tegen epilepsie het risico op kanker kan verhogen.

Voeding en omgeving

N-nitroseverbindingen in voedingsproducten kunnen het risico op hersentumoren bij kinderen en volwassenen verhogen. Deze verbindingen houden verband met, bijvoorbeeld, nitraten en nitrieten in bewerkt vlees, maar komen ook voor in sigarettenrook en bepaalde cosmetische producten. Om van een causaal verband te kunnen spreken is er meer onderzoek nodig.

Elektromagnetische velden

Er is geen overtuigend bewijs dat elektromagnetische velden, opgewekt door onder andere hoogspanningslijnen of mobiele telefoons, kunnen leiden tot een verhoogd risico op hersentumoren bij volwassenen. Er zijn echter onderzoeken lopend om mogelijke risico’s op de lange termijn te beoordelen.